Dzisiaj jest niedziela, 17 lutego 2019 roku. Imieniny: Donata i Łukasza.
PROJEKTY UE
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

ZAWIADOMIENIE


Zawiadomienie o popełnionym wykroczeniu, stwierdzonym pod nieobecność sprawcy, wystawiane jest przez strażników bezpośrednio po ujawnieniu wykroczenia i pozostawiane za wycieraczką przedniej szyby pojazdu. Jest to informacja dla kierującego o popełnionym przez niego wykroczeniu z zawartym pouczeniem.


W celu realizacji powyższego zawiadomienia należy:

W terminie 7 dni zgłosić się do Straży Miejskiej w Mogilnie przy ul. Narutowicza 1, pokój 121 w dni powszednie w godz. 7:30 – 15:30 w celu złożenia wyjaśnień i zakończenia postępowania w tej sprawie.

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość zgłoszenia się do godz. 22:00 oraz w soboty w godz. 14:00 – 22:00 do patrolu Straży Miejskiej w Mogilnie (adres jw.), jedynie po okazaniu niniejszego zawiadomienia. Wyjaśnienia w sprawie wykroczenia można również złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej

adres mailowy: strazmiejska@mogilno.pl


Postępowanie może zakończyć się:

  • zastosowaniem środka wychowawczego (pouczenie)
  • mandatem karnym*
  • skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z siedzibą w MogilnieW przypadku braku zakończenia postępowania w terminie 7 dni zostaną prowadzone dalsze czynności zmierzające do ewentualnego skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z siedzibą w Mogilnie.


W przypadku, gdy właściciel pojazdu nie był sprawcą wykroczenia, na podstawie art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym [Dz. U. 2012.1137 z późn. zm.], zobowiązany jest osobiście lub pisemnie na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w czasie popełnienia wykroczenia. Niewskazanie zagrożone jest sankcją karną z art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń.

W powyższej sprawie informacje telefoniczne nie są przyjmowane.


* Mandat karny należy odebrać w siedzibie Straży Miejskiej w Mogilnie. Ponadto, istnieje możliwość przesłania mandatu przesyłką poleconą za zwrotnym poświadczeniem odbioru, jednakże po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody na jego przyjęcie (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego [Dz. . Nr 20 poz. 201 z późn. zm.]).


Kierujący ma prawo odmówić przyjęcia mandatu, wówczas zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające przez oskarżyciela publicznego i sprawa może zostać skierowana do rozpatrzenia przez niezawisły organ, jakim jest Sąd Rejonowy – Wydział Karny w Mogilnie.


Należy pamiętać, że za wykroczenia w ruchu drogowym Straż Miejska wypełnia kartę

PRD-5 z informacją o naliczenie punktów karnych po uprzednim poinformowaniu sprawcy wykroczenia.


MANDAT

Jeśli popełniłeś wykroczenie, możesz zostać ukarany karą grzywny w postaci mandatu karnego.


MANDATY KARNE - plik do pobrania

Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino