Dzisiaj jest niedziela, 9 sierpnia 2020 roku. Imieniny: Romana i Romualda.
Unia Europejska
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

ZADANIA USTAWOWE - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. 2013.1383)

Zgodnie z Art. 12 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych Dz.U.2016.706 funkcjonariusz Straży Miejskiej może:

1. Pouczyć, czyli wyjaśnić, jakie wykroczenie popełniliśmy;

2. Wylegitymować osobę, która popełniła wykroczenie lub przestępstwo, a także tych, którzy widzieli, co się wydarzyło;

3. Ująć człowieka, którego zachowanie może zagrażać życiu, zdrowiu lub majątkowi innych ludzi. Ujęty musi jednak zostać natychmiast przekazany policji;

4. Może też zatrzymać i niezwłocznie przekazać w ręce policjantów przestępcę poszukiwanego listem gończym;

5. Dokonać kontroli osobistej lub przejrzeć zawartość podręcznych bagaży osoby, jeśli istnieje podejrzenie popełnienia czynu zabronionego;

6. Ukarać mandatami osoby odpowiedzialne za łamanie przepisów dotyczących porządku i bezpieczeństwa w mieście;

7. Dokonać czynności sprawdzające, kierować wnioski o ukaranie do sądu, oskarżać przed sądem i wnosić środki odwoławcze – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia

8. Odholować wrak samochodu (pojazdu, którego stan techniczny wskazuje na brak możliwości nieużytkowania), zaśmiecający parking publiczny;

9. Usuwać pojazdy z drogi oraz blokować koła pojazdów w przypadkach określonych przepisach o ruchu drogowym;

10. Wydawać polecenia porządkowe;

11. Zażądać niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych;

12. Zwrócić się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

13. Obserwować i rejestrować przy użyciu np. kamery wideo lub tzw. fotorejestratora obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.


Zgodnie z Art. 14 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych Dz. U. 2016.706 w przypadku gdy obywatel łamiący przepisy nie zastosuje się do poleceń funkcjonariusza Straży Miejskiej, funkcjonariusz ma prawo do użycia:

• siły fizycznej (w postaci chwytów obezwładniających)

• kajdanek

• wielofunkcyjnej pałki obronnej

• psa obronnego

• paralizatora elektrycznego

• ręcznego miotacza gazu.

Środki przymusu bezpośredniego powinny być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

Użycie środków przez strażnika może nastąpić przy odpowiednim zachowaniu przepisów o środkach przymusu bezpośredniego.

Na zastosowanie i sposób przeprowadzenia czynności służbowych przez funkcjonariusza Straży Miejskiej przysługuje Obywatelowi prawo do zażalenia do prokuratora.

Zgodnie z Art. 23 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych Dz. U. 2016.706 w związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.


Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino