Dzisiaj jest niedziela, 9 sierpnia 2020 roku. Imieniny: Romana i Romualda.
Unia Europejska
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Powstanie Straży Miejskiej w Mogilnie datuje się na 1 października 1992 roku. Na mocy Zarządzenia nr 4/92 z dnia 20 września 1992 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mogilno Stanisława Łaganowskiego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych powołano do życia umundurowaną służbę miejską zwaną strażą miejską.


W początkowym okresie strażnicy zajmowali się zapewnieniem spokoju, ładu i czystości na terenie gminy Mogilno, pilnowaniem bezpieczeństwa obywateli oraz kontrolą przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych.


Pierwszym komendantem Straży Miejskiej w Mogilnie był Jerzy Pazderski. Pełnił swoją funkcję od 21 września 1992 r. do 3 lutego 2004 r.


Od 4 lutego 2004 r. do 31 sierpnia 2004 r. pełniącym obowiązki komendanta straży miejskiej był Robert Musidłowski. 1 września 2004 roku funkcję komendanta Straży Miejskiej objął Mirosław Kuss, który pełni ją po dzień dzisiejszy.


Mirosław Kuss urodził się w 1961 roku w Rogowie, jest żonaty, ma dwie córki. Ukończył studia zawodowe w Toruniu, studia magisterskie - Wydział Transportu i Łączności na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studia podyplomowe w zakresie prawo administracyjne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Pierwszymi strażnikami w utworzonej straży miejskiej byli:

- Mirosław Leszczyński 1.10.1992 r. – 30.09.1999 r.,

- Robert Musidłowski 1.10.1992 r. – 31.08.2004 r.,

- Krzysztof Nowaczyk 1.10.1992 r. – pracuje po dzień dzisiejszy,

- Zbigniew Chojnacki 1.10.1992 r. – pracuje po dzień dzisiejszy,


Następnie 1.07.2000 r. został zatrudniony Grzegorz Szwarckopf, 1.11.2005 r. Dariusz Kruzel, a 10.06.2009 r. Paweł Chałupniczak. Obecnie w straży miejskiej zatrudnionych jest 6 osób tj. komendant SM i pięciu funkcjonariuszy.


Po objęciu stanowiska komendanta Mirosław Kuss zabiegał o podnoszenie kwalifikacji i umiejętności strażników. Przywrócił dwuzmianowość pracy, patrole rowerowe oraz poprawił organizację i efektywność pracy straży.


W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy od 15 grudnia 2004 roku monitoring miejski zaczął być obsługiwany przez poborowych służby zastępczej w wymiarze całodobowym.


61_t.jpg


Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino