Dzisiaj jest piątek, 22 lutego 2019 roku. Imieniny: Marty i Małgorzaty.
PROJEKTY UE
System Ostrzegania
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Zadbajmy o naszą gminę

2017-02-16 14:46:31

Pomimo obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, a także regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogilno, nasza „mała ojczyzna” co jakiś czas boryka się z problemem powstających dzikich wysypisk śmieci.Zgodnie z definicją „dzikie wysypisko” to miejsce nieprzeznaczone do składowania odpadów, na którym porzucane są odpady komunalne.


Nowe miejsca nielegalnego składowania odpadów powstają zazwyczaj na obrzeżach sołectw, w pobliżu mało uczęszczanych dróg, na skraju lasów, na brzegach rzek, a także w zadrzewieniach i zakrzewieniach śródpolnych. Wśród odpadów znaleźć można stare meble, zabawki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także akcesoria samochodowe, które nie tylko negatywnie wpływają na krajobraz, ale stanowią również poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego.

11 lutego straż miejska otrzymała zgłoszenie o nielegalnym zrzucie odpadów w miejscowości Kopce. W toku przeprowadzonych czynności wyjaśniających ustalono sprawcę wykroczenia, którego zobowiązano do uprzątnięcia terenu oraz ukarano grzywną.

Pozbywanie się odpadów w sposób niezgodny z prawem obarczone jest karą grzywny w wysokości od 20 do 500 złotych. Straż miejska apeluje do mieszkańców aby zastanowili się, zanim wywiozą śmieci np. do lasu.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej odbiera od właścicieli nieruchomości każdą ilość zgromadzonych odpadów. Ponadto, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szerzawach, w ramach powyższej opłaty samodzielnie dostarczyć możemy tzw. odpady problemowe, tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, oleje, zużyte opony, świetlówki, puszki po farbach i aerozolach, oleje, odpady z remontów - gruz, ziemia, cegła, beton, drewno zmieszane impregnowane, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych. Dodatkowo, w aptekach znajdują się specjalne pojemniki na przeterminowane leki.

Możliwości pozbycia się odpadów na terenie gminy Mogilno jest wiele, dlatego zamiast narażać się na wysokie kary już dziś zacznijmy dbać o nasze środowisko. Pamiętajmy, że przyczyniając się do zanieczyszczenia środowiska trujemy również siebie.


23320_t.jpg 23321_t.jpg

źródło: nadesłano
nadesłał(a): Mirosław Kuss
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino