Dzisiaj jest sobota, 16 lutego 2019 roku. Imieniny: Danuty i Juliany.
PROJEKTY UE
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Mandaty za niewywożenie nieczystości

2017-01-12 15:14:51

2 stycznia Straż Miejska w Mogilnie otrzymała anonimowe zgłoszenie od mieszkańca w sprawie braku wywozu nieczystości bytowych ciekłych przez mieszkańców jednej z mogileńskich ulic.


W toku przeprowadzonych czynności wyjaśniających strażnicy skontrolowali posesje znajdujące się przy tej ulicy i wystawili 11 mandatów karnych. Mieszkańcy w ciągu roku zużyli łącznie ponad 1500 m3 wody, a udokumentowali wywóz 87 m3 ścieków bytowych. Prawdopodobnie część z nich pozbywała się nieczystości ciekłych w sposób nielegalny, np. nie pobierając faktur od przedsiębiorców lub odprowadzając ścieki bezpośrednio do gruntów, przyczyniając się tym samym do zanieczyszczenia środowiska naturalnego.


Zgodnie z przepisami prawa ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w przypadku ich braku na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.


W rozliczeniach ilość bezpowrotnie zużytej wody, np. na podlewanie przydomowych ogródków, uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.


Straż miejska przypomina, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogilno oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel posesji ma obowiązek dokonywania wywozu nie rzadziej niż raz na kwartał. Wszystkie ścieki muszą być odprowadzane przez podmioty, które posiadają koncesję Burmistrza Mogilna na wywóz nieczystości ciekłych.


Straż Miejska w Mogilnie w dalszym ciągu prowadzić będzie kontrole wywozu nieczystości ciekłych. Za powyższe wykroczenia grozi kara grzywny w wysokości od 20 do 500 złotych.


źródło: nadesłano
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino