Dzisiaj jest piątek, 14 grudnia 2018 roku. Imieniny: Alfreda i Izydora.
PROJEKTY UE
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Szkolenie dla sprzedawców

2016-12-05 11:28:11

28 listopada, w sali Mogileńskiego Domu Kultury odbyło się szkolenie „Zasady i warunki prowadzenia odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz e – papierosów”, które rozpoczęło cykl szkoleń dla sprzedawców.


Szkolenia te są częścią działań podejmowanych przez burmistrza Mogilna na rzecz ograniczenia dostępu osób nieletnich do substancji psychoaktywnych. Ich celem jest pomoc sprzedawcom i właścicielom punktów sprzedaży w skutecznym egzekwowaniu zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz tytoniowych osobom nieuprawnionym.

Przeprowadzona w II kwartale 2016 roku diagnoza społeczna wskazała obszary, które wymagają szczególnej uwagi. W związku z powyższym, w opracowanym Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano szkolenia zarówno dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży, jak i dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone są przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mirosława Kussa, który posiada rekomendację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Małgorzatę Maciejewską pracownika Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Mogilnie.

Przewodniczący GKRPA podkreślił, że sprzedawcy i właściciele punktów sprzedaży są obok nauczycieli, rodziców policjantów, strażników czy dziennikarzy osobami, które mają decydujący wpływ na zachowanie młodzieży. Nie mogą ich wychowywać, ale dzięki współpracy z innymi organami mogą pomóc w ograniczeniu wczesnej inicjacji alkoholowej czy tytoniowej młodych ludzi, a co za tym idzie również aktów przemocy czy wandalizmu.

W szkoleniu uczestniczyło 17 właścicieli i sprzedawców punktów sprzedaży z terenu naszej gminy. Podczas spotkania uczestnicy poznali procedury związane z naruszeniami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Mieli również okazję poznać sposoby skutecznej i bezkonfliktowej odmowy sprzedaży alkoholu młodym ludziom i osobom nietrzeźwym. Szkolenie miało charakter warsztatów, podczas których sprzedawcy nie tylko przyswajali wiedzę teoretyczną ale również aktywnie uczestniczyli w scenkach, rozwiązywali testy, wypełniali ankiety i odpowiadali na pytania. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o odbytym szkoleniu, plakaty oraz materiały profilaktyczne. Kolejne szkolenia zaplanowane są na przyszły rok.


22668_t.jpg 22669_t.jpg

22670_t.jpg 22671_t.jpg

22672_t.jpg 22673_t.jpg


źródło: nadesłano
nadesłał(a): Mirosław Kuss
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino