Dzisiaj jest niedziela, 17 lutego 2019 roku. Imieniny: Donata i Łukasza.
PROJEKTY UE
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Profilaktyka antyalkoholowa

2015-07-21 10:30:35

Wzrastająca dostępność alkoholu wśród młodych ludzi oraz obniżający się wiek inicjacji alkoholowej skłania władze miasta i gminy do podejmowania działań ograniczających to niepokojące zjawisko.


Z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie zrealizowany został projekt profilaktyczno – interwencyjny pt.: „Badanie dostępności napojów alkoholowych dla osób nieletnich” oraz szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych w punktach sprzedaży.


Badanie odbyło się dnia 18 czerwca b.r. Uczestniczyły w nim 32 punkty sprzedaży napojów alkoholowych z terenu miasta i gminy Mogilno. Celem eksperymentu było sprawdzenie, w jaki sposób sprzedawcy stosują się do przepisów związanych ze sprzedażą alkoholu nieletnim.


„Tajny Klient” – osoba mimo swojego wieku wyglądająca na niepełnoletnią, będąca pod opieką doświadczonego psychologa, próbowała zakupić piwo. Jak wynika z przeprowadzonych badań zaledwie w 5 przypadkach sprzedawca zapytał o dowód osobisty młodocianego klienta. Aż 80% badanych bez problemu sprzedała alkohol „Tajnemu Klientowi”.


Przypominamy, że zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012, poz.1356) zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,

osobom do lat 18,

na kredyt lub pod zastaw.


W przypadku wątpliwości co do pełnoletności sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.


Należy pamiętać, że nawet jednorazowa sprzedaż napoju alkoholowego osobie niepełnoletniej jest wystarczającą i uzasadnioną przyczyną do zastosowania sankcji w postaci cofnięcia zezwolenia na obrót takimi napojami.


Tego typu akcje profilaktyczne oraz badania prowadzone będą częściej. Dzięki nim przedstawiciele Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają rzetelny obraz dotyczący sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim oraz poznają skalę problemu. Na ich podstawie mogą podejmować stosowne działania.


17719_t.jpg 17718_t.jpg


źródło: nadesłano
nadesłał(a): Mirosław Kuss
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino