Dzisiaj jest środa, 27 stycznia 2021 roku. Imieniny: Jana i Przybysława.
Unia Europejska
Szczepienia-COVID-19
KWIECISZEWO BOISKO
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

PLIKI DO POBRANIA:
Pomysły warsztatowe:


1) Wolna strefa ekonomiczna – Bielice

2) Kanalizacja oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich

3) Partycypacja jednostek samorządu terytorialnego w kosztach budowy nitki gazowej w południowej części miasta

4) Dom dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych i starszych; dom pomocy społecznej; żłobek dla maluchów

5) Termomodernizacja budynków wielorodzinnych

6) Edukacja kulturalna społeczności lokalnej

7) Stworzenie w Mogilnie punktu informacji turystycznej, np. przy Parafii pod wezwaniem św. Jana Apostoła

8) Kompleksowa renowacja obiektów kultury na terenie gminy (obejmująca remonty budynków MDK, MZM i Biblioteki) oraz zakup wyposażenia

9) Dokończenie prac remontowo – konserwatorskich i zagospodarowanie terenu przy klasztorze pobenedyktyński w Mogilnie

10) Adaptacja lub budowa lokalu, który będzie stanowił siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej

11) Budowa domu samopomocy

12) Modernizacja jadłodajni przy MGOPS w Mogilnie

13) Rozbudowa i modernizacja schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn w Mogilnie

14) Rozbudowa świetlic wiejskich

15) Dom dziennej opieki dla osób starszych

16) Rewitalizacja budynku ratusza

17) Budowa skateparku

18) Zatrudnienie animatorów kultury w świetlicach wiejskich i opiekunów budynków świetlic

19) Wirtualny przewodnik po Gminie Mogilno

20) Ścieżka rowerowa i do jazdy na rolkach

21) Remont parkingu przed budynkiem przy ul. 900-lecia 31

22) Modernizacja i remont dróg w gminach

23) Budowa pełnej obwodnicy miasta Mogilna

24) Budowa i oświetlenie dróg wiejskich

25) Budowa pełnowymiarowego boiska trawiastego przy obiektach „Pogoni”

26) Pomoc w uzyskaniu uprawnień do kierowania autobusami (uzyskanie prawa jazdy kat. D oraz kwalifikacji wstępnej)

27) Poprawa infrastruktury komunalnej – kanalizacja we Wszedniu

28) Kanalizacje i przydomowe oczyszczalnie ścieków

29) Dokończenie budowy kanalizacji w Gębicach; naprawa chodników na ul. Wolności i Kościuszki w Gębicach; rewitalizacja rynku w Gębicach

30) Kanalizacja w centrum Mogilna (dokończenie), np. ul. 900-lecia

31) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sportowej, 22 stycznia, Kasprowicza

32) Skanalizowanie wsi

33) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mogilnie

34) Przydomowe oczyszczalnie ścieków

35) Poprawa infrastruktury komunalnej (kanalizacja)

36) Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy i os. Podróżujących porzez doposażenie jednostek OSP w samochód pożarniczy

37) Nauki przyrodnicze łatwe i przyjemne – projekt dla gimnazjum; równe szanse w Przedszkolu nr 3 w Mogilnie – projekt dla przedszkoli (dla dzieci z odpowiednim orzeczeniem); indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III szkół podstawowych

38) Budowa boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią i nawodnieniem

39) Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A.: innowacyjny projekt w zakresie składowania materiałów niebezpiecznych/ popiołów ze spalarni odpadów w wyeksploatowanych kawernach solnych na terenie Kopalni Soli w Mogilnie

40) Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem

41) Nauka bliżej nas – zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół powiatu, zajęcia z wykorzystaniem eksperymentu i TIK, prezentacja zawodowa

42) Idę do przedszkola – zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach, wzbogacenie oferty edukacyjnej; programowanie z elementami szachów (szkoła podstawowa)

43) Wóz strażacki - OSP Kwieciszewo


Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino