Dzisiaj jest środa, 27 stycznia 2021 roku. Imieniny: Jana i Przybysława.
Unia Europejska
Szczepienia-COVID-19
KWIECISZEWO BOISKO
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

3923_t.jpg

Projekt pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie” jest projektem kluczowym wpisanym na listę Indykatywnych Projektów Kluczowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wpisuje się tym samym w listę najważniejszych, najbardziej istotnych projektów mających znaczenie dla rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej.

W dniu 10 .09. 2009 r. Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński podpisał z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim umowę (Nr RPKP.02.01.00-04-001/09) na dofinansowanie projektu.


3919_t.jpg 3920_t.jpg

3921_t.jpg 3922_t.jpg


Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie ochrony i jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz poprawa stanu i dostępu do infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w mieście Mogilnie. Cele te zgodne są z celem Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO W K-P).


23 września 2010 roku z udziałem Burmistrza Mogilna Leszka Duszyńskiego odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie”.


artykuł 1

artykuł 2

artykuł 3

artykuł 4

artykuł 5Prezentacja - uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie - prezentacja

3918_t.jpg

Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino