Dzisiaj jest niedziela, 25 marca 2018 roku. Imieniny: Marii i Wieńczysława.
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Gębice

Gmina Mogilno realizuje projekt pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Gębice” Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku. Działania 4.3. Rozwój Infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu przyczynienie się do zwiększenia odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z tzw. dyrektywą ściekową oraz poprawa stanu czystości gleby i wód powierzchniowych. Ponadto celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Mogilno.


Dofinansowanie projektu z UE: 1 591 249,18 zł.


W dniu 27.10.2017r., została podpisana umowa z firmą Pegaz 90 Sp.zo.o.z Mogilna, która będzie prowadziła prace budowlano-montażowe. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.10.2018 r.25702_t.jpg
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino