Dzisiaj jest sobota, 22 września 2018 roku. Imieniny: Tomasza i Maurycego.
PROJEKTY UE
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Gmina Mogilno realizuje projekt pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Gębice” Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku. Działania 4.3. Rozwój Infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem realizacji projektu jest przyczynienie się do zwiększenia odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z tzw. dyrektywą ściekową oraz poprawa stanu czystości gleby i wód powierzchniowych. Ponadto celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Mogilno.

W dniu 27.10.2017r., została podpisana umowa z firmą Pegaz 90 Sp.zo.o.z Mogilna, która będzie prowadziła prace budowlano-montażowe. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.10.2018 r.


Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Gębicach. I etap prac związany był z rozpoczęciem budowy rurociągu tłocznego przy ul. Wolności. Nadal prowadzone są prace na tym odcinku. Zostały wykonane przewierty pod kolidującymi z kanalizacją drzewami a kolidująca sieć światłowodowa została przełożona w odpowiednie miejsce. W dniu 21.02 br. wykonano przewiert sterowany pod skarpami na odcinku S46 – S51, a 22.02 została przeciągnięta rura kanalizacyjna na tym odcinku. Pozostaje jeszcze do wykonania od boiska ok 40 m kanalizacji grawitacyjnej

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Gębice”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku. Działania 4.3. Rozwój Infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.27177_t.jpg


27178_t.jpg 27179_t.jpg

27180_t.jpg 27181_t.jpg

Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino