Dzisiaj jest poniedziałek, 30 listopada 2020 roku. Imieniny: Andrzeja i Konstantego.
Unia Europejska
KWIECISZEWO BOISKO
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice cz. II

32878_t.jpg

Trwają prace związane z projektem pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice cz. II”.Gmina Mogilno uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 4: Region przyjazny środowisku, Działanie 4.3: rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.

Celem głównym projektu jest zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z tzw. dyrektywą ściekową. Cel główny jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy oraz zostanie osiągnięty poprzez skanalizowanie części miejscowości Gębice, poprawę stanu środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności terenów nieuzbrojonych.

Zdiagnozowane problemy to: niewystarczający odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z tzw. dyrektywą ściekową, niska atrakcyjność terenów nieuzbrojonych w kanalizację sanitarną – dla potencjalnych mieszkańców miejscowości, niewystarczający stopień skanalizowania obszaru, zanieczyszczenie środowiska, w szczególności zanieczyszczenie wód podziemnych poprzez nieszczelne bezodpływowe zbiorniki – szamba.

Wskaźnikami realizacji celów projektu są:

Wskaźnik produktu: Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 0,4977 km; Wskaźnik rezultatu: Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 30 RLM.


W dniu 10.08.2020 roku Burmistrz Leszek Duszyński podpisał umowę z firmą Pegaz90 Sp. z o.o. z Mogilna na zadanie związane z wykonaniem robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej.


Całkowita wartość projektu po przetargu: 296 274,12 zł. Dofinansowanie z UE – 204 742,27zł. Dofinansowanie z Budżetu Państwa – 24 087,32 zł.


32879_t.jpg 32880_t.jpg

32881_t.jpg 32882_t.jpg

17.07.2020 roku Gmina Mogilno i Województwo Kujawsko – Pomorskie podpisali umowę, której przedmiotem jest udzielenie beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu nr RPKP.04.03.00-04-0002/20 pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice cz. II” w ramach Osi priorytetowej 4 – Region przyjazny środowisku, Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej.

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z tzw. dyrektywą ściekową.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele pośrednie: skanalizowanie części miejscowości Gębice, poprawę stanu środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności terenów nieuzbrojonych.

Głównym problemem, który został zdiagnozowany na obszarze inwestycji jest: niewystarczający odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z tzw. dyrektywą ściekową, niska atrakcyjność terenów nieuzbrojonych w kanalizację sanitarną – dla potencjalnych mieszkańców miejscowości, niewystarczający stopień skanalizowania obszaru, zanieczyszczenie środowiska, w szczególności zanieczyszczenie wód podziemnych poprzez nieszczelne bezodpływowe zbiorniki – szamba.

Wskaźnikami realizacji celów projektu są:

Wskaźnik produktu: Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 0,4977 km; Wskaźnik rezultatu: Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 30 RLM.

Planowana całkowita wartość projektu: 748 795,32 zł. Dofinansowanie z UE – 263 858,54 zł. Dofinansowanie z Budżetu Państwa – 60 877,66 zł.
Gmina Mogilno otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice cz. II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 4: Region przyjazny środowisku, Działanie 4.3: Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z tzw. dyrektywą ściekową.


Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele pośrednie: skanalizowanie części miejscowości Gębice, poprawę stanu środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności terenów nieuzbrojonych.


Głównym problemem, który został zdiagnozowany na obszarze inwestycji jest: niewystarczający odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z tzw. dyrektywą ściekową, niska atrakcyjność terenów nieuzbrojonych w kanalizację sanitarną – dla potencjalnych mieszkańców miejscowości, niewystarczający stopień skanalizowania obszaru, zanieczyszczenie środowiska, w szczególności zanieczyszczenie wód podziemnych poprzez nieszczelne bezodpływowe zbiorniki – szamba.Wskaźnikami realizacji celów projektu są:


Wskaźnik produktu: Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 0,4977 km; Wskaźnik rezultatu: Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 30 RLM.


Całkowita wartość projektu: 748 795,32 zł. Dofinansowanie z UE – 263 858,54 zł. Dofinansowanie z Budżetu Państwa – 60 877,66 zł.
Gmina Mogilno otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice cz. II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 4: Region przyjazny środowisku, Działanie 4.3: Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.[/b]Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z tzw. dyrektywą ściekową.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele pośrednie: skanalizowanie części miejscowości Gębice, poprawę stanu środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności terenów nieuzbrojonych.

Głównym problemem, który został zdiagnozowany na obszarze inwestycji jest: niewystarczający odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z tzw. dyrektywą ściekową, niska atrakcyjność terenów nieuzbrojonych w kanalizację sanitarną – dla potencjalnych mieszkańców miejscowości, niewystarczający stopień skanalizowania obszaru, zanieczyszczenie środowiska, w szczególności zanieczyszczenie wód podziemnych poprzez nieszczelne bezodpływowe zbiorniki – szamba.


Wskaźnikami realizacji celów projektu są:

Wskaźnik produktu: Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 0,4977 km; Wskaźnik rezultatu: Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 30 RLM.

Całkowita wartość projektu: 748 795,32 zł. Dofinansowanie z UE – 263 858,54 zł. Dofinansowanie z Budżetu Państwa – 60 877,66 zł.


30056_t.jpg


Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino