Dzisiaj jest piątek, 18 stycznia 2019 roku. Imieniny: Piotra i Małgorzaty.
PROJEKTY UE
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Ważne informacje dla korzystających z łodzi

2013-04-09 09:05:34

Mając na uwadze przepisy prawa oraz uzgodnienia przeprowadzone z Komendantem PSR Bydgoszcz oraz Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Warszawie Prezes PZW w Mogilnie przekazuje następującą informację.


Na wszystkich wodach śródlądowych obowiązują:

1. USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej Dz. U. Z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późniejszymi zmianami.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05 listopad 2010r Dz. U. Nr 216 poz. 1423Dz.U. 3. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Dz.U. Z 2011 nr 208 poz. 1240


Obowiązkowe wyposażenie łodzi to:

  • kamizelki ratunkowe lub pasy ratunkowe dla każdego członka załogi, posiadające atesty zgodne z obowiązującymi normami.
  • dla łodzi przekraczającej długość 3,5m dodatkowe wyposażenie: bosak, apteczka pierwszej pomocy, odbijacze w liczbie odpowiedniej do rodzaju i wymiarów statku ( minimum 2szt.).
  • dla łodzi przekraczającej długość 3,5m z napędem mechanicznym gaśnica 2kg proszkowa
  • dla dużych jednostek tj. ponad 4m również koło ratunkowe z linką nietonącą.


Konieczne jest także posiadanie przy sobie dokumentów rejestracyjnych łodzi i prawidłowe czytelne jej oznakowanie.


Zwracam uwagę na sankcje karne wynikające z prowadzenia łodzi (obiektu pływającego) przez osobę znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będącą pod wpływem środka odurzającego.


Prezes PZW w Mogilnie

Przemysław Stranz


źródło: nadesłano
nadesłał(a): PZW w Mogilnie
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino