Dzisiaj jest niedziela, 17 lutego 2019 roku. Imieniny: Donata i Łukasza.
PROJEKTY UE
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

VIII/IX w. - założenie osady na półwyspie jeziora (istniała do X w.), która prawdopodobnie należała do najważniejszych ośrodków plemienia Goplan;


X/XI w. – założenie grodu na wzgórzu, na którym stoją obecne zabudowania poklasztorne;


XI w. około 1050 r. – początek budowy klasztoru benedyktynów, na terenie grodu (Książe Kazimierz Odnowiciel);


1065 – nadanie ogromnych dóbr klasztorowi przez księcia Bolesława Śmiałego, późniejszego króla


Początek XII w. – budowa drewnianych kościołów ś. Jakuba (fundacji Zbyluta z rodu Pałuki) i św. Klemensa (na terenie obecnego wzgórza cmentarnego);


1319 – Mogileński opat Mikołaj w składzie kolegium sędziowskiego powołanego przez papieża Jana XXII do rozstrzygnięcia


1398 - na podstawie przywileju króla Władysława Jagiełły osada przyklasztorna otrzymała magdeburskie prawa miejskie; pierwszym wójtem był Andrzej, odnotowany w dokumencie z 1413 r.- miasto leżało w powiecie gnieźnieńskim i woj. kaliskim, w pobliżu granicy z woj. Inowrocławskim;


1402-1430 – w tych latach król Władysław Jagiełło sześciokrotnie gościł w naszym mieście (dane udokumentowane);


1458 - na wojnę polsko-krzyżacką Mogilno było zobowiązane wystawić sześciu pieszych żołnierzy, a więc było mniejsze od Gębic i Trzemeszna (wysyłały po 10 żołnierzy), Strzelna (8) czy Żnina (15 żołnierzy);


1472-1504 - akta Uniwersytetu Krakowskiego wymieniają czterech studentów pochodzących z Mogilna;


1499 - spalenie miasta, w czasie którego ucierpiał również klasztor; aby pomóc w odbudowie, na trzy lata mieszkańców zwolniono z podatków;


1511- ukończenie budowy nowej świątyni farnej;


1548 - dokument króla Zygmunta Starego potwierdził prawa miejskie;


1594 i przed 1608 - kolejne pożary niszczyły drewnianą zabudowę Mogilna;


1609 - dokument wystawiony dla miasta przez opata Andrzeja Wilczyńskiego wymienia ratusz stojący pośrodku rynku, ławy chlebowe i rzeźnickie, kramy, a także umocnienia ziemne z częstokołem i bramami;


1666 - potwierdzenie przywilejów miejskich przez króla Jana Kazimierza;


1709-1710 – w wyniku zarazy liczące dotąd 290 mieszkańców miasteczko wyludniło się;


1768 - przejście Mogilna do nowo utworzonego woj. gnieźnieńskiego;


1774 - mimo pozostawania poza zasięgiem pierwszego rozbioru Polski, w marcu Mogilno zostało samowolnie zagarnięte przez Prusy w ramach tzw. klina nadnoteckiego; przejęcie miasta przez władze pruskie i jego sekularyzacja; mieszkały tu wtedy 263 osoby;


1777 - w pożarze miasta zniszczony został ratusz i 30 domów;


1781 – pierwsza polska szkoła – Katolicka Szkoła Ludowa w Mogilnie;


1807 - utworzenie Księstwa Warszawskiego; Mogilno znalazło się w płd. części departamentu bydgoskiego;


30.09.1808 – największy pożar miasta w historii, spłonęło 80 domów. Miasto zatrzymało się w rozwoju na wiele lat;


1815 - miasto ponownie przeszło pod zabór pruski, do Wielkiego Księstwa Poznańskiego; mieszkało w nim wówczas 586 osób, ale jeszcze 30 placów nie było zabudowanych;


1818 - 1 I powstał powiat mogileński, który wchodził w skład rejencji bydgoskiej; pierwszym starostą (do czasu powstania listopadowego) był Polak Cylwikowski, właściciel Dąbrowy i Mokrego, później jednak działalność starostwa była elementem germanizacji prowadzonej przez władze zaborcze;


1831 - w mieście mieszkały już 1503 osoby;


1833 - ostateczna kasata klasztoru benedyktynów przez władze pruskie;


1848 - w okresie Wiosny Ludów miasto było 22 i 23 III oraz 5 V trzykrotnie opanowywane przez powstańców, ale za każdym razem zdecydowana postawa przeważających sił pruskich przywracała dotychczasową władzę;


1853-1957 - wybudowano bity trakt z Bydgoszczy przez Barcin i Dąbrowę, który w Wylatowie łączył się z powstałą nieco wcześniej drogą Poznań-Toruń;


1865 - utworzono Towarzystwo Rolnicze Mogileńskie;


1872 - 26 V uruchomiono pierwsze połączenie kolejowe, co przyczyniło się do intensywniejszego rozwoju miasta;


1873 – w lipcu rozpoczyna działalność Bank Ludowy;


1878 - wiec protestacyjny w obronie narodowości i religii katolickiej był odpowiedzią ludności polskiej na prowadzoną tu szczególnie intensywnie politykę germanizacyjną;


1879 - powstało Towarzystwo Przemysłowe, które było pierwszą polską organizacja legalnie walczącą z ekspansją niemiecką; później powstały m.in. Towarzystwo Czytelni Ludowych, Towarzystwo Pomocy Naukowej i paramilitarna organizacja „Straż";


1881 - Mogilno osiągnęło liczbę 2464 mieszkańców (62% katolików, 30% ewangelików i 8% Żydów), wśród których było przeszło 1400 Polaków; w mieście były parafie katolicka i ewangelicka oraz synagoga;


1890 – zbudowano gmach Starostwa Powiatowego przy dzisiejszej ulicy Narutowicza;


1898-1910 – proboszczem parafii mogileńskiej był Niekoronowany Król Polski ks. Piotr Wawrzyniak, wielki społecznik i patriota, patron Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych;


1910 – zaludnienie Mogilna osiągnęło 4684 osób;


1.01.1919 – Mogilnianie wyzwalają miasto spod niemieckiego zaboru i biorą aktywny udział w Powstaniu Wielkopolskim;


16.04.1919 – inauguracyjne posiedzenie Rady Miejskiej w wolnej Polsce;


1919 - Mogilno zostaje stolicą powiatu, należącego do województwa poznańskiego;


1939 - liczba mieszkańców miasta wynosiła 5809 osób;


6.09.1939 - kontrolę nad Mogilnem, przejęła Straż Obywatelska, złożona z mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości, która od 9 do 11 IX stawiła opór wkraczającym oddziałom Wehrmachtu, co spowodowało represje i egzekucje ludności cywilnej;


1945 - na wieść o ofensywie Armii Czerwonej Mogilno opuściły władze i znaczna część ludności niemieckiej. 22 stycznia do miasta wjechały od strony Kwieciszewa czołgi radzieckie. Rozpoczyna się okres panowania sowietów nad Polską;


1946 - zaludnienie Mogilna spadło do 5193 mieszkańców;


6.07.1950 - powiat mogileński wszedł w skład utworzonego wówczas woj. bydgoskiego;


1960 - w Mogilnie mieszkało 7125 osób;


1.05.1964 – w miejscu rozebranego w 1959 r. kościoła ewangelickiego odsłonięto na Rynku pomnik poświęcony ofiarom okupacji hitlerowskiej;


1970 - miasto liczyło 8558 mieszkańców;


1970-1980 - przeprowadzono gruntowne badania zespołu klasztornego, które potwierdziły jego rangę jako jednego z najważniejszych zabytków romańskich w kraju;


1.01.1973 - reforma administracyjna, w wyniku której utworzono gminę Mogilno;


1.06.1975 - w wyniku kolejnej reformy nastąpiła likwidacja powiatów, a miasto i gmina Mogilno weszły w skład woj. bydgoskiego;


1976 - na linii kolejowej Poznań-Inowrocław rozpoczęły kursowanie pociągi elektryczne;


1980 - w Mogilnie mieszkało 10 249 osób;


29.08.1981 - powstaje nowa parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy;


12.05.1984 - w uznaniu bohaterskiej postawy mieszkańców Mogilna w latach II wojny światowej miasto otrzymało order Krzyża Grunwaldu III klasy;


27.05.1990 - odbyły się wybory zapoczątkowujące reformę samorządu terytorialnego, a w ich wyniku pierwszym burmistrzem został Stanisław Łaganowski;


30.03. 1992 - uruchomiono miejską linię autobusową; 11 XI odsłonięte tablicę ku czci zasłużonych nauczycieli;


31.08. 1996 - rozpoczęto eksploatację nowoczesnej centrali telefonicznej o pojemności 3000 numerów; 27 X poświęcono krzyż i teren pod cmentarz parafii p.w. MBNP;


1997 - uruchomiono nowoczesną ciepłownię gazowo-olejową przy ul. Polnej, zastępującą osiem szkodliwych dla środowiska kotłowni węglowych;


1.01.1999 - Mogilno zostaje miastem powiatowym, w skład powiatu wchodzą dwie gminy miejsko-wiejskie: Mogilno i Strzelno oraz dwie wiejskie: Dąbrowa i Jeziora Wielkie;


2002 - 8 IX powstaje nowa parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem św. Faustyny; 27 X na fotel Burmistrza Mogilna wybrano Jacka Kraśnego;


2003 - otwarcie Muzeum Ziemi Mogileńskiej z siedzibą w Chabsku. 7.11- Gimnazjum w Mogilnie otrzymuje imię ks. Piotra Wawrzyniaka;


17.05.2004 - rozpoczęła swoją działalność kryta pływalnia;


12.11.2005 - Mogilno otrzymuje na swojego patrona św. Benedykta;


6.12.2006 – nowym burmistrzem Mogilna zostaje Leszek Duszyński;


2008 – 610. lecie nadania praw miejskich, 50.lecie Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie, 75.lecie Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie, 85.lecie Klubu Sportowego „Pogoń” Mogilno;


21.11.2010 - Leszek Duszyński wybrany na 2 kadencję na stanowisku Burmistrza Mogilna


Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino