Dzisiaj jest sobota, 16 lutego 2019 roku. Imieniny: Danuty i Juliany.
PROJEKTY UE
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Wsparcie dla klubów sportowych

2017-01-03 08:17:14

Kluby sportowe działające na obszarze gminy Mogilno, które zrzeszają co najmniej 10 zawodników będących mieszkańcami naszej gminy informujemy o możliwości składania wniosków o wsparcie rozwoju sportu na rok 2017.


Celem wspierania sportu przez gminę jest stworzenie warunków do rozwoju sportu ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju sportu uczniowskiego, młodzieżowego i uprawianego przez osoby niepełnosprawne, polepszenie kondycji fizycznej jej mieszkańców, aktywizacja do różnych form aktywności ruchowej oraz stwarzanie warunków do udziału w rywalizacji sportowej, rozgrywkach, zawodach i turniejach.


Wsparcie z budżetu gminy może być przeznaczone m.in. na:

a) zakup lub naprawę sprzętu sportowego, strojów sportowych, nagród rzeczowych, dyplomów, medali dla zawodników;

b) pokrycie kosztów diet i ubezpieczenia zawodników, organizację obozów sportowych;

c) pokrycie kosztów związanych z realizacją programów szkolenia sportowego oraz związanych z organizowaniem lub udziałem w rozgrywkach ligowych zawodników oraz kadry szkoleniowej, ryczałtów i delegacji sędziowskich, opłat i licencji startowych, obsługi medycznej.


Kluby ubiegające się o wsparcie winny złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami:

- aktualny odpis z KRS lub właściwej ewidencji prowadzonej przez starostę wraz z wskazaniem osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu klubu,

- sprawozdanie merytoryczne,

- sprawozdanie finansowe (bilans za ostatni rok, rachunek wyników, informacja dodatkowa),

- licencja klubowa,

- lista min. 10 zawodników z terenu gminy Mogilno zgłoszonych do rozgrywek z adresem zawodnika i nr karty/licencji zawodniczej.


Więcej informacji tutaj.


źródło: nadesłano
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino