Dzisiaj jest piątek, 18 stycznia 2019 roku. Imieniny: Piotra i Małgorzaty.
PROJEKTY UE
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Ministerstwo Sportu: Sport Młodzieżowy - Konkurs ofert 2008

2008-01-04 10:13:18

Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego ogłasza konkurs wniosków na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w roku 2008 oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.

1. Szkolenie kadr wojewódzkich młodzików, juniorów młodszych i juniorów oraz organizację eliminacji wojewódzkich do zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich i zimowych, halowych oraz biegach przełajowych.

2. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznych i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego.

3. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach szkoleniowych.

4. Przygotowanie i udział akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach oraz akademickich mistrzostwach świata w letnich i zimowych dyscyplinach sportu.

5. Prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu dzieci i młodzieży.

Na realizację ww. zadań Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego w 2008 r. przeznaczył kwotę 104.550.000,00 /słownie: sto cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100/.

II. Zasady przyznawania dotacji.

1. Postępowanie wnioskowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi

w rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.).

2. Dotację mogą uzyskać tylko podmioty określone w § 9 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 ww. rozporządzenia.

3. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów określonych w załączniku do wniosku.

4. W przypadku, gdy suma dofinansowania złożonych wniosków przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania lub objęcia nie wszystkich wnioskodawców.

III. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie musi być zrealizowane w 2008 roku.

2. Podstawowe warunki realizacji ww. zadań określa rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.).

IV. Termin i warunki składania wniosków.

1. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone na drukach określonych przez Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego.

2. Podmioty określone w § 9 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.) składają wnioski do Departamentu Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego, ul. Senatorska 14, pok. Nr 109 /sekretariat / lub za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego.

3. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2008 roku lub przesyłać na podany adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-921 Warszawa.

Ww. termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Jest to jednoznaczne z objęciem tych dokumentów procedurą konkursową.

Szczegóły konkursu dostępne na stronie www.msport.gov.pl


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Katarzyna Wasilewska
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino