Dzisiaj jest poniedziałek, 21 stycznia 2019 roku. Imieniny: Agnieszki.
PROJEKTY UE
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Mamy program współpracy na 2017 rok

2016-12-27 14:38:31

Uchwałą Nr XXV/274/16 z dnia 23 listopada Rada Miejska w Mogilnie przyjęła Program współpracy Gminy Mogilno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

NGO: konsultacje uchwały o dotacjach

2016-12-21 10:17:04

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Mogilno, zapraszamy na spotkanie konsultacyjne.

NGO: zaproszenie na szkolenie w zakresie nowych wzorów oferty, umowy i sprawozdania

2016-12-21 08:39:04

W związku z wprowadzeniem nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, a także zastosowania ich w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych ogłaszanych od 2017 roku, Starostwo Powiatowe w Mogilnie, Urząd Miejski w Mogilnie oraz Urząd Gminy w Dąbrowie zapraszają przedstawicieli organizacji z terenu powiatu mogileńskiego na szkolenie.

Pierwsza inicjatywa Stowarzyszenia „Niebieskie Serducho”

2016-12-13 09:06:26

W sali Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie, z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi oraz Ich Rodzinom "Niebieskie Serducho" odbyły się Rodzinne Warsztaty Terapeutyczne „Bawmy się Razem”.

Wypowiedz się o Stowarzyszeniu „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”

2016-12-09 14:21:29

Stowarzyszenie „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” w Mogilnie daje możliwość wypowiedzenia się na temat jej działalności. Głos można zabrać poprzez wypełnienie i przesłanie do biura Stowarzyszenia ankiety, która jest dostępna online na stronie internetowej: www.lgdsasiedzi.pl.

Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino