Dzisiaj jest niedziela, 17 lutego 2019 roku. Imieniny: Donata i Łukasza.
PROJEKTY UE
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Zapraszamy do konsultacji zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

2018-01-11 08:49:56

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego z siedzibą w Mogilnie zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.


Uwagi i opinie można składać poprzez: wypełnienie formularza konsultacyjnego a następnie przekazanie w nieprzekraczalnym terminie do 16 stycznia 2018 (wtorek) włącznie:


• drogą elektroniczną na adres:monikajurkiewicz@lgdsasiedzi.pl

• lub w formie papierowej do biura LGD na adres: ul. Ogrodowa 10, 88-300 Mogilno, pok. 111, pon. – pt., od godz. 7.30 do 15.30.


Wszystkie zgłoszone uwagi przestawione zostaną na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które następnie zdecyduje o przyjęciu bądź odrzuceniu uwag.


Osoba do kontaktu: Monika Jurkiewicz, tel. 730-731-842


Propozycja nr 1/2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego z siedzibą w Mogilnie w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju:


W związku z koniecznością dostosowania wskaźników w zakresie projektu grantowego w ramach EFS oraz na podstawie wniosków wynikających z praktycznego stosowania LSR, uzasadnione jest wprowadzenie następujących zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju:


48 – 55: ROZDZIAŁ V Cele i wskaźniki, tabela wskaźników przypisanych do przedsięwzięć, celów oraz źródła pozyskania danych: przedsięwzięcie: Wzrost aktywności społeczno – zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD do 2023 r. - dane dot. w. 3.2 należało dostosować do wartości założonych w projekcie grantowym EFS, analogicznie dokonano zmian w wierszu 3.2.1

86 – 88: załącznik nr 3 pt. PLAN DZIAŁANIA:

• dokonano zmian jeśli chodzi o przedsięwzięcie: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej – realizacja wskaźników została przesunięta na następne lata tj. 2019-2021. Zmiany są podyktowane tym, iż gminne programy rewitalizacji są w trakcie tworzenia i uzgodnień a co za tym idzie LGD nie może obecnie ogłosić naborów na te działania.

• dokonano zmian jeśli chodzi o przedsięwzięcie: Wzrost aktywności społeczno – zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD do 2023 r. – wartości założonych wskaźników należało dostosować do wartości założonych w projekcie grantowym EFS.


Dokumentacja dostępna jest na stronie stowarzyszenia.


źródło: nadesłano
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino