Dzisiaj jest piątek, 22 lutego 2019 roku. Imieniny: Marty i Małgorzaty.
PROJEKTY UE
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

NGO: wyniki otwartego konkursu

2017-06-26 12:32:06

Zarządzeniem Nr 82/17 z dnia 26 czerwca 2017 r. Burmistrz Mogilna ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe.Dotacje w formie wsparcia realizacji zadań publicznych udzielono następującym podmiotom:


a) z zakresu działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:

- Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi „Nasza Przyszłość” w Żabnie na realizację zadania „Śladami Tadeusza Kościuszki” – 1.700 zł,

- Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi „Promyk Nadziei” w Żabienku na realizację zadania „Ahoj przygodo! W Deli – Parku” – 1.000 zł;

b) z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP na realizację zadania „Wspominając przeszłość – działamy dla przyszłości” – 3.000 zł,

- Stowarzyszeniu Miłośników Szkoły „Kubusiowi Przyjaciele” na realizację zadania „Święto plonów – biesiada z mlekiem i zbożem III” – 1.000 zł,

- Towarzystwu Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku na realizację zadania pn. „Zaduszki poetycko-muzyczne” – 1.800 zł,

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Goryszewie na realizację zadania pn. „Święto kaszy” – 1.100 zł,

- Stowarzyszeniu „Wspólna Droga” w Marcinkowie na realizację zadania pn. Biesiada z „Patronem T. Kościuszką” i ziemniakiem w Marcinkowie – 1.000 zł;

c) z zakresu działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie obszarów zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy:

- Stowarzyszeniu Jarzębina w Strzelcach na realizację zadania pn. „VI Forum Organizacji Pozarządowych Ziemi Mogileńskiej” – 1.500 zł,

- Stowarzyszeniu Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej na realizację zadania pn. Ogólnopolska konferencja prezesów Rodzin Katyńskich „Pamięć i Tożsamość Katynia i Golgoty Wschodu” – 1.400 zł;

d) z zakresu ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. z późn. zm.):

- Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi oraz ich Rodzinom „Niebieskie Serducho” na realizację zadania „Jestem rodzicem nie robotem” warsztat socjoterapeutyczny dla rodziców dzieci i osób dorosłych z autyzmem, zaburzeniami pokrewnymi, niepełnosprawnością intelektualną – 500 zł;

e) z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

- KS „Pogoń” w Mogilnie na realizację zadania „XXII Turniej Piłki nożnej im. Michała Olszewskiego” – 2.000 zł,

- KS „Noteć” Gębice na realizację zadania „XIII Turniej Piłki Nożnej im. L. Dworka” – 2.500 zł,

- Stowarzyszeniu „Wspólna Droga” w Marcinkowie na realizację zadania „IV Turniej amatorskich drużyn piłkarskich” – 1.200 zł.


Treść zarządzenia dostępna tutaj.


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino