Dzisiaj jest piątek, 14 grudnia 2018 roku. Imieniny: Alfreda i Izydora.
PROJEKTY UE
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Ponowny nabór na stanowisko specjalisty ds. projektów

2017-03-16 14:36:29

Informujemy, że dziś Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego ponownie ogłosiło konkurs na stanowisko pracy: Specjalista ds. projektów.


Wymagane kwalifikacje i umiejętności:

1) min. średnie wykształcenie,

2) min. 1 rok doświadczenia zawodowego,

3) dyspozycyjność,

4) komunikatywność,

5) wysoka kultura osobista,

6) bardzo dobra organizacja pracy,

7) umiejętność obsługi komputera,

8) prawo jazdy kat. B oraz auto do dyspozycji.

Dodatkowe pożądane kwalifikacje i umiejętności: znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń związanych z programowaniem środków m.in. takich jak: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Spójności oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z środków UE.


Forma i wymiar czasu pracy: umowa o pracę na cały etat.


Termin rozpoczęcia pracy – od 1 kwietnia 2017 r.


Zarys zakresu obowiązków:

1) prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych, zmian aktów prawnych i wszelkich procedur,

2) kontakt z instytucją wdrażającą w zakresie realizacji strategii,

3) kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskania oraz rozliczania wsparcia w ramach LGD,

4) organizacja i przeprowadzanie naborów wniosków w ramach realizacji strategii, w tym tworzenie oraz gromadzenie oraz archiwizacja wszelkiej dokumentacji dotyczącej wyboru wniosków,

5) planowanie szkoleń i identyfikacja potrzeb doradczych,

6) przygotowywanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i spotkań informacyjnych,

7) prowadzenie monitoringu w zakresie realizacji strategii,

8) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,

9) realizacja zadań w zakresie animacji lokalnej.

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie oraz staż pracy,

4) oświadczenie kandydata o pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych (oświadczenie napisane przez kandydata);

5) oświadczenie kandydata o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne (oświadczenie napisane przez kandydata),

6) inne dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i umiejętności.


Miejsce składania ofert:

Dokumenty należy dostarczyć na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego, ul. Ogrodowa 10, 88-300 Mogilno, pok. 111, I piętro.

Biuro czynne codziennie od 7.30 do 15.30.

Termin składania dokumentów: do 24 marca 2017 r. (piątek) włącznie.źródło: nadesłano
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino