Dzisiaj jest sobota, 16 lutego 2019 roku. Imieniny: Danuty i Juliany.
PROJEKTY UE
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Stowarzyszenie szuka specjalisty

2017-02-21 09:34:20

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego z siedzibą w Mogilnie ogłasza konkurs na stanowisko pracy: specjalista ds. projektów.


Wymagane kwalifikacje i umiejętności:

1) wykształcenie wyższe,

2) min. 2 lata doświadczenia zawodowego,

3) dyspozycyjność,

4) komunikatywność,

5) wysoka kultura osobista,

6) bardzo dobra organizacja pracy,

7) umiejętność obsługi komputera,

8) prawo jazdy kat. B oraz auto do dyspozycji.


Dodatkowe pożądane kwalifikacje i umiejętności: znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń związanych z programowaniem środków m.in. takich jak: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Spójności oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z środków UE.


Forma i wymiar czasu pracy: umowa o pracę na cały etat.


Termin rozpoczęcia pracy – od 1 kwietnia 2017 r.


Zakres obowiązków:

1) prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych, zmian aktów prawnych i wszelkich procedur,

2) kontakt z instytucją wdrażającą w zakresie realizacji strategii,

3) kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskania oraz rozliczania wsparcia w ramach LGD,

4) organizacja i przeprowadzanie naborów wniosków w ramach realizacji strategii, w tym tworzenie oraz gromadzenie oraz archiwizacja wszelkiej dokumentacji dotyczącej wyboru wniosków,

5) planowanie szkoleń i identyfikacja potrzeb doradczych,

6) przygotowywanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i spotkań informacyjnych,

7) prowadzenie monitoringu w zakresie realizacji strategii,

8) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,

9) realizacja zadań w zakresie animacji lokalnej.


Kandydat zobowiązany jest złożyć:

• list motywacyjny,

• życiorys (CV),

• kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie oraz staż pracy,

• oświadczenie kandydata o pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych (oświadczenie napisane przez kandydata);

• oświadczenie kandydata o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne (oświadczenie napisane przez kandydata),

• inne dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i umiejętności.


Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego, ul. Ogrodowa 10, 88-300 Mogilno, pok. 111, I piętro.

Biuro czynne codziennie od 7.30 do 15.30.


Termin składania dokumentów: do 3 marca 2017 r. (piątek) włącznie.


źródło: nadesłano
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino