Dzisiaj jest sobota, 23 lutego 2019 roku. Imieniny: Romany i Damiana.
PROJEKTY UE
System Ostrzegania
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Konkurs o małej Ojczyźnie

2016-06-01 09:59:57

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wylatowo „Impuls” ogłasza konkurs pn. „Taka piękna jest nasza mała ojczyzna”. Konkurs kierowany jest do rodzin z naszej gminy i dotyczy wyłącznie lokalnego terenu.Regulamin konkursu


POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wylatowo „IMPULS”.

2. Konkurs obejmuje tematykę małych ojczyzn jako miejsca subiektywnie ważnego dla młodych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, przestrzeni, osób i wydarzeń istotnych dla społeczności lokalnej.

3.Patronat honorowy: Burmistrz Mogilna- Leszek Duszyński.


CELE KONKURSU:

1. Kształtowanie umiejętności łączenia szacunku do małej ojczyzny z szacunkiem do Polski i regionu.

2. Wzmacnianie poczucia lokalnej, regionalnej i narodowej tożsamości.

3. Wzbudzanie poczucia dumy z miejsca pochodzenia i więzi łączących społeczność lokalną.

4. Rozwijanie zainteresowania kulturą, tradycjami i walorami przyrodniczymi gminy Mogilno oraz popularyzowanie walorów swojej miejscowości, obiektów, miejsc, symboli, zwyczajów.

5. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci, młodzieży, rodziców (rodzin), wyzwalanie u nich twórczego myślenia.

6. Kształtowanie świadomej postawy obywatelskiej i kulturowej, motywującej do uczestniczenia w różnorodnych konkursach.

7. Motywowanie społeczności lokalnej do podejmowania różnorodnych działań w pracy z dziećmi zdolnymi w rozwijaniu ich zainteresowań.

8. Ocalenie od zapomnienia miejsc charakterystycznych dla regionu.


ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Konkurs jest skierowany do rodzin z gminy Mogilno.

2. Małe ojczyzny, do których odnoszą się prace podlegają ograniczeniu terytorialnemu i dotyczą wyłącznie gminy Mogilno.

3. Każda rodzina może złożyć maksymalnie 1 pracę konkursową.

4. Technika wykonania prac jest dowolna (zdjęcia, pocztówki, historyjki obrazkowe, wycinki z prasy, ciekawostki, anegdoty, wycinanki itp.).

5. Format prac – mały album.

6. Prace muszą być przesłane do dnia 20.06.2016 r. na adres: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wylatowo „IMPULS”, 88-342 Wylatowo 99A lub dostarczone osobiście w miejsca wyznaczone przez organizatora konkursu: świetlica Szkoły Podstawowej w Wylatowie, plebania parafii w Wylatowie p.w. św. Ap. Piotra i Pawła, u pań: Sylwii Grabowskiej, Grażyny Rosłaniec, Sylwii Urbańskiej.

7. Każda praca powinna być opisana na oddzielnej kartce w następujący sposób: imiona i nazwiska członków danej rodziny, adres, nr telefonu.

8. Prace bez pełnych danych oraz dostarczone po terminie nie będą oceniane.

9. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. W przypadku równego podziału głosów pozostałych członków jury przewodniczący ma głos decydujący o wyniku konkursu.

10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 25.06.2016r. podczas Dni Wylatowa.


20888_t.jpgźródło: nadesłano
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino