Dzisiaj jest niedziela, 17 lutego 2019 roku. Imieniny: Donata i Łukasza.
PROJEKTY UE
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Otwarta szkoła

2008-09-19 14:00:59

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na „Otwartą szkołę”. Udział w nim mogą brać publiczne i niepubliczne przedszkola i szkoły oraz współpracujące z nimi organizacje pozarządowe, które wspólnie realizują projekty edukacyjne i obywatelskie w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.


Celem konkursu jest promowania szkół, które w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dążą do kształtowania w uczniach prospołecznych postaw oraz wspierają aktywność obywatelską młodzieży.


Promowane będą przykłady współpracy przy realizacji projektów w następujących obszarach:


- edukacja obywatelska

- wolontariat - działania na rzecz słabszych, potrzebujących pomocy oraz na rzecz rówieśników

- edukacja globalna

- edukacja przedszkolna

- wsparcie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.


Aby przystąpić do konkursu, należy przesłać trzy egzemplarze (1 oryginał i 2 kopie) podpisanego przez obu partnerów projektu (szkołę /przedszkole i organizację pozarządową) formularza (w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku CD lub DVD/on-line) z załącznikami na adres:


Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Komunikacji Społecznej

Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa


lub złożyć w Biurze Podawczym MEN w terminie do 6 października 2008 r. z dopiskiem na kopercie Konkurs MEN: „Otwarta szkoła”


Uwaga: O terminie zgłoszenia decyduje data wpłynięcia wniosku do MEN. Zgłoszenia niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.


Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.men.gov.pl
źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino