Dzisiaj jest piątek, 14 grudnia 2018 roku. Imieniny: Alfreda i Izydora.
PROJEKTY UE
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Stowarzyszenie przyjmie do pracy - II nabór

2016-05-16 08:44:32
(aktualizacja: 2016-05-25 12:00:51)

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” z siedzibą w Mogilnie, ul. Ogrodowa 10, pok. 111 ogłasza konkurs na stanowisko: specjalista ds. projektów.


Wymagane kwalifikacje i umiejętności:

1. wykształcenie wyższe,

2. min. 2 lata doświadczenia zawodowego,

3. dyspozycyjność,

4. komunikatywność,

5. wysoka kultura osobista,

6. bardzo dobra organizacja pracy,

7. prawo jazdy kat. B oraz własne auto.


Dodatkowe pożądane kwalifikacje i umiejętności:

znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń związanych z programowaniem środków m.in. takich jak: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Spójności oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z środków UE.


Forma i wymiar czasu pracy: umowa o pracę na cały etat.


Kandydat zobowiązany jest złożyć:

• list motywacyjny,

• życiorys (CV),

• kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie oraz staż pracy,

• oświadczenie kandydata o pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych (oświadczenie napisane przez kandydata);

• oświadczenie kandydata o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne (oświadczenie napisane przez kandydata),

• inne dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i umiejętności.


Dokumenty należy dostarczyć na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego", ul. Ogrodowa 10, 88-300 Mogilno, pok. 111, I piętro.

Biuro czynne codziennie od 7.30 do 15.30.


Termin składania dokumentów: do 3 czerwca 2016 r. włącznie.


Wyniki rekrutacji zostaną podane na stronie stowarzyszenia: www.lgdsasiedzi.pl


źródło: nadesłano
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino