Dzisiaj jest poniedziałek, 17 grudnia 2018 roku. Imieniny: Olimpii i Łazarza.
PROJEKTY UE
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Dotacje dla organizacji pozarządowych

2016-04-21 14:55:42

Zarządzeniem Nr 67/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r. burmistrz Mogilna udzielił dotację podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonych na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Dotacje w formie wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zostały udzielone następującym podmiotom:


1. Stowarzyszeniu Miłośników Szkoły „Kubusiowi Przyjaciele” we Wszedniu na zadanie pn. „Majówka ze św. Andrzejem Bobolą” w wysokości - 450 zł,

2. Stowarzyszeniu Mogileńskie Porozumienie Społeczne na zadanie pn. Kino plenerowe w ramach I Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Satyrycznych „Pyszadło 2016” w wysokości 2000 zł,

3. Mogileńskiemu Towarzystwu Kultury na zadanie pn. „Towarzystwo Kultury wspomina polskich twórców” w wysokości 1000 zł,

4. Towarzystwu Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku na zadanie pn. „Chrzest 966. Gdzie zaczęła się Polska” w wysokości 600 zł.


Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnych umów z Gminą Mogilno, określających warunki oraz terminy realizacji zadań.


Zaproponowane przez ww. organizacje zadania spełniają wymogi dotyczące zlecania zadań w trybie uproszczonym z pominięciem otwartego konkursu ofert tj. wnioskowane kwoty dotacji nie przekraczają 10.000 zł, a okres realizacji tych zadań nie przekracza 90 dni, a także wpisują się w priorytetowe zadania publiczne ujęte w Programie współpracy gminy Mogilno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.


Treść zarządzenia.


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino