Dzisiaj jest niedziela, 16 grudnia 2018 roku. Imieniny: Euzebiusza i Zdzisławy.
PROJEKTY UE
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Mamy program współpracy na 2016 rok

2015-11-20 09:07:44

Uchwałą Nr XIV/144/15 z dnia 18 listopada Rada Miejska w Mogilnie przyjęła Program współpracy Gminy Mogilno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.


W okresie obowiązywania programu będą realizowane zadania publiczne mieszczące się w sferze:


1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618, poz. 788 i poz. 905),

3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

4) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

6) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

7) turystyki i krajoznawstwa,

8) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami realizowane w szczególności poprzez wspieranie działań mających na celu wzmocnienie więzi i współpracy między miastami partnerskimi już istniejącymi oraz tworzenie nowych partnerstw Gminy.

9) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).


Treść programu współpracy na rok 2016.źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino