Dzisiaj jest niedziela, 17 lutego 2019 roku. Imieniny: Donata i Łukasza.
PROJEKTY UE
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Ogólnopolski Konkurs Grantowy "Równać Szanse 2008" - I etap

2008-01-23 08:50:45

Trwa nabór wniosków do I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2008” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Misją Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Celem konkursu jest wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe projektów, które rozwijają u młodzieży:

- umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron;

- umiejętność samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości, poprzez udział w opracowaniu celów i harmonogramu projektu oraz badaniu jego efektów, a także poprzez naukę praktycznych umiejętności przydatnych w osiąganiu celów życiowych.

- umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie;

- przekonanie o własnych możliwościach, poprzez publiczne prezentowanie własnych działań i ich efektów, udział młodych ludzi w rozpowszechnianiu informacji o projekcie oraz stwarzanie(za pośrednictwem projektu) możliwości odniesienia osobistego sukcesu.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Uczestnikami zgłaszanych projektów może być młodzież w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Cyklicznymi działaniami powinna zostać objęta grupa co najmniej 25 uczestników.

Projekty nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 1 czerwca 2008 i trwać dłużej niż do 30 listopada 2009.

Harmonogram konkursu:

- 3 marca 2008 r. - termin składania wniosków w pierwszym etapie konkursu (opracowanie diagnozy środowiska lokalnego)

- 21 marca 2008 r. Ogłoszenie listy organizacji dopuszczonych do drugiego etapu

- 9-13 kwietnia 2008 r. Szkolenie

- 30 kwietnia 2008 r. Termin składania wniosków w drugim etapie konkursu (projekt działań)

- 15 maja 2008 r. Ogłoszenie listy dofinansowanych projektów

- 1 czerwca 2008 r. Rozpoczęcie działań, przekazanie pierwszej transzy dotacji

- 28 lutego 2009 r. Złożenie finansowego i merytorycznego sprawozdania śród-okresowego, przekazanie drugiej transzy dotacji

- 30 listopada 2009 r. Ostateczny termin zakończenia projektów, finansowe i merytoryczne sprawozdanie końcowe

Szczegółowych informacji o Programie i konkursie udzielane są telefonicznie (22) 826 10 16 lub pocztą elektroniczną: rownacszanse@pcyf.org.pl

Więcej informacji na stronie www.rownacszanse.pl


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Zespół Programu Równać Szanse
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino