Dzisiaj jest niedziela, 16 grudnia 2018 roku. Imieniny: Euzebiusza i Zdzisławy.
PROJEKTY UE
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Nasza wieś naszą szansą 2008

2008-08-21 15:18:40

Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła kolejną edycję konkursu, w którym na poprawę jakości życia na wsi można otrzymać dotację w wysokości od 4.000 do 10.000 zł.


Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić projekt, którego celem będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi i małych miasteczek (do 6 tys. mieszkańców). Podejmowane w ramach projektu działania mają przyczyniać się do tworzenia: nowych miejsc pracy, nowych możliwości pozyskiwania dochodów lub obniżania kosztów życia mieszkańców miejscowości, w których projekt będzie realizowany.


Wspierane będą działania mające charakter ekonomiczny, przynoszące wymierne i trwałe efekty. W działaniach tych należy wykorzystać lokalne zasoby ludzkie, środowiskowe, organizacyjne i materialne.


W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, kluby pracy, spółdzielnie socjalne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także sołectwa, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich.


Więcej informacji oraz wniosek o dotację do pobrania dostępne są na stronie www.fww.org.pl


Wniosek z dopiskiem na kopercie „Nasza wieś naszą szansą” należy przesłać pocztą do 4 października (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa.


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino