Dzisiaj jest czwartek, 15 listopada 2018 roku. Imieniny: Alberta i Leopolda.
PROJEKTY UE
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji programu współpracy na rok 2015

2014-10-13 11:24:08

Poniżej publikujemy sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Mogilno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.


Zarządzeniem nr 134/14 Burmistrza Mogilna z dnia 19 września 2014 r. zostały ogłoszone konsultacje z organizacjami pozarządowymi Gminy Mogilno i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Gminy Mogilno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Informacja o konsultacjach została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mogilnie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mogilnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tejże strony.


Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 23 września do 9 października br. w formie pośredniej tj. publikacji projektu Programu na stronie internetowej www.bip.mogilno.pl zakładka „organizacje pozarządowe” oraz przyjmowania opinii, uwag i wniosków, składanych na formularzu konsultacji w wersji elektronicznej na adres ngo@mogilno.pl; w wersji papierowej u Pełnomocnika burmistrza Mogilna ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Mogilno oraz za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Mogilnie ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno. W trakcie konsultacji organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Mogilno miały możliwość zapoznania się z projektem Programu oraz wyrażenia swoich sugestii i propozycji w tym zakresie.


W konsultacjach nie wzięła udział żadna organizacja pozarządowa z gminy Mogilno. Nie wniesiono również żadnych uwag i zastrzeżeń do treści Programu.


Mogilno, 13 października 2014


Pełnomocnik burmistrza

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Katarzyna Wasilewska


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino