Dzisiaj jest sobota, 20 października 2018 roku. Imieniny: Ireny i Kleopatry.
PROJEKTY UE
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Wyniki otwartego konkursu ofert

2014-09-10 12:44:19

Znamy wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej poprzez aktywizację i integrację społeczną seniorów.


Treść zarządzenia


Zarządzenie Nr 128/14

BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 10 września 2014 r.


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 115/14 Burmistrza Mogilna z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej poprzez aktywizację i integrację społeczną seniorów


Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz §17 ust. 2 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 10/08 Burmistrza Mogilna z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie, zmienionego zarządzeniami Burmistrza Mogilna Nr 128/10 z dnia 20 grudnia 2010r., Nr 17/11 z dnia 31 stycznia 2011r., Nr 18/11 z dnia 1 lutego 2011r., Nr 42/11 z dnia 31 marca 2011r., Nr 17/2011 z dnia 19 grudnia 2011r., Nr 4/2012 z dnia

9 stycznia 2012r., Nr 7/2012 z dnia 12 stycznia 2012r., Nr 97/12 z dnia 28 września 2012 r. i Nr 117/13 z dnia 2 września 2013 r. oraz Nr 6/14 z dnia 17 stycznia 2014 r. w związku z uchwałą Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2011 r. Nr 100, poz. 808), zarządzam, co następuje:


§1. Udziela się dotację w formie wsparcia Towarzystwu Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku na realizację zadania publicznego pn. Poznajemy dziedzictwo kulturowe Pałuk i Ziemi Mogileńskiej w wysokości 800 zł.


§2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy z Gminą Mogilno, określającej warunki oraz terminy realizacji zadania.


§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Mogilna ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.


§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pełna treść zarządzenia dostępna tutaj.źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino