Dzisiaj jest piątek, 19 października 2018 roku. Imieniny: Piotra i Ziemowita.
PROJEKTY UE
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Regulamin konkursu o Katyniu

2014-07-02 09:44:19

Poniżej zamieszczamy zasady XXVI (VII powiatowego) konkursu katyńskiego z wiedzy historycznej, obejmujący lata 1939-2014), którego organizatorami są Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej oraz Starostwo Powiatowe w Mogilnie.


Regulamin

Cele konkursu:

▪ przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego naszej ojczyzny,

▪ kształtowanie poczucia tożsamości z naszą historią i ojczyzną,

▪ rozwijanie zainteresowań regionem, powiatem, gminą, jego historią,

▪ kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji historycznych,

▪ włączenie się uczniów w kształtowanie regionalnych wartości i więzi społecznych,

▪ inspirowanie postaw patriotycznych poznawczo – badawczych.

Uczestnicy konkursu

Konkurs kierowany jest do uczniów: szkół podstawowych (poziom klas IV – VI), gimnazjum (poziom klas I - III) i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Warunki

Uczestnicy konkursu wykonują indywidualnie prace i dostarczają organizatorowi mając do wyboru:

a) konkurs fotograficzny - wykonany własnoręcznie album przedstawiający tematykę zbrodni katyńskiej z terenu powiatu mogileńskiego lub poszczególnych gmin, połączone z historią Polski i archiwum itp. (minimum 10 stron formatu A4) – technika dowolna,

b) konkurs malarski - obrazy wykonane na płótnie, desce, papierze (wymiary prac dowolne, prace oprawione, technika dowolna),

c) konkurs literacko-poetycki (prace takie jak np. wiersze, opowiadania itp. w formie papierowej i elektronicznej),

d) komisja wyróżni prace rysowane, wyklejane, wyszywane lub wykonane techniką komputerową na papierze wraz z dołączoną wersją elektroniczną,

e) dodatkowe wyróżnienia za prace rzeźbiarskie i obrazy.

Prace dostarczone na konkurs muszą zawierać dane:

a) imię i nazwisko autora, wiek, adres danej szkoły, klasa,

b) dokładny adres szkoły lub po zmianie szkoły nowy adres,

c) imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,

d) tytuł pracy oraz rodzaj pracy,

e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez uczestnika konkursu lub rodzica i szkoły oraz zgoda na przekazanie pracy na własność organizatora.

Każda szkoła może dostarczyć 5 prac konkursowych z różnych przedziałów.

Prace niespełniające wymogów regulaminowych będą dyskwalifikowane.

Termin dostarczania prac:

Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do dnia 12.09.2014 r. do godz. 15.00 na adres: Starostwo Powiatowe w Mogilnie ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno lub dostarczyć na ul. Ogrodową 10, I piętro pokój 103.

Ocena prac:

Komisja dokona oceny prac przyznając nagrody lub wyróżnienie w następujących kategoriach:

1) klasy IV - VI szkół podstawowych,

2) klasy I – III gimnazjum i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród:

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w październiku 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10. Nagrodzeni uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie.

Komisja konkursowa:

Komisję oceniającą będą tworzyć trzy odrębne komisje (w składzie znajdzie się przedstawiciel organizatora oraz znawca z tematyki konkursu)

a) artystyczno- malarska

b) poetycko – literacka

c) fotograficzna.

Sprawy sporne:

Wszelkie sprawy sporne i nie objęte regulaminem rozstrzyga koordynator konkursu.

Prawa autorskie:

Wszystkie prace dostarczone na konkurs stają się własnością organizatora Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej i mogą być przez nich wykorzystane w celach promocyjnych, wydawniczych, lub wystawowych itp.

Koordynator konkursu:

Adam Kowalski – prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej.


źródło: nadesłano
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino