Dzisiaj jest środa, 24 października 2018 roku. Imieniny: Rafała i Marcina.
PROJEKTY UE
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Konkurs Small Grants

2008-01-03 09:53:50

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA ogłaszają konkurs Small Grants w ramach siódmej edycji Programu ENGLISH TEACHING (ET 2008).

1.Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zwiększanie zainteresowania uczeniem się i nauczaniem języka angielskiego we wsiach i małych miastach w Polsce.

2.O dotację (maks. 12.000 zł) mogą ubiegać się niekomercyjne instytucje oświatowe (szkoły, biblioteki, świetlice, domy kultury itp.) oraz fundacje i stowarzyszenia z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

3.Dotacja może być przyznana na inicjatywy, realizowane w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców, które:

- mają innowacyjny charakter i są nastawione na umożliwienie aktywnego kontaktu dzieci i młodzieży z żywym językiem - poza regularnymi zajęciami szkolnymi,

- umożliwiają nauczycielom poznanie nowych, sprawdzonych i skutecznych metod dydaktycznych, w tym tzw. „aktywnych metod nauczania”, i wykorzystywanie w nauczaniu języka obcego programów komputerowych i Internetu,

- zapewniają dzieciom i młodzieży w danej gminie/powiecie skuteczny dostęp do nauczania języka angielskiego poprzez m.in.: włączanie w projekty rodziców i społeczności lokalnych, innowacje organizacyjne, efektywne wykorzystywanie pomocy dydaktycznych.

4.Preferowane będą następujące typy projektów:

- pozyskujące lokalnych partnerów do realizacji projektu, oparte na współpracy pomiędzy kilkoma szkołami i nauczycielami w gminie lub w gminach sąsiedzkich, jak również ze szkołami partnerskimi w Polsce i za granicą,

- organizujące wydarzenia dla całych szkół, a także dla środowiska i wpisujące się w rozwój lokalny lub związane ze współpracą pomiędzy szkołami i studentami (tzw. wolontariat studencki),

- wykorzystujące nowoczesne metodologie nauczania języka angielskiego do realizacji projektu.

5.Terminy nadsyłania projektów (o przyjęciu wniosku decyduje data na stemplu pocztowym):

- 30.01.2008 dla projektów realizowanych w okresie 01.04.2008 – 31.12.2008

- 15.07.2008 dla projektów realizowanych w okresie 01.09.2008 – 28.02.2009

6.Wymogi formalne dotyczące przygotowania wniosku o dotację:

a)wnioski należy wypełnić komputerowo i wyłącznie na formularzu, który można pobrać na stronie www.englishteaching.org.pl;

b) wnioski należy przygotować w języku polskim;

c) do wniosku należy załączyć:

- aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) wyciąg z rejestru (dotyczy fundacji i stowarzyszeń) - może być kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,

- potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu powołania szkoły (dotyczy szkół) - może być to dokument pierwotnie powołujący placówkę lub dokument z okresu reformy oświaty - 1998 r.,

- rekomendacje dla projektu (np. od starostwa, innej szkoły, organizacji pozarządowej, partnera projektu, itp.) - tylko jedna,

- oświadczenie o braku możliwości odzyskiwania podatku VAT (dotyczy wnioskodawców, którzy nie są płatnikami VAT-u). Należy zwrócić szczególną uwagę, że brak takiego oświadczenia jest równoznaczny z informacją, że wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT, w związku z czym przedstawił budżet w kwotach netto. Ewentualnie przyznane później dofinansowanie również będzie w tym przypadku kwotą netto;

d) jedna organizacja/instytucja może złożyć tylko jeden wniosek w jednym terminie konkursowym. Dotyczy to również zespołów szkół, jeśli adres jest ten sam, pomimo, że dyrektorzy są niezależni. Nie można jednocześnie realizować dwóch projektów w nakładających się terminach;

e) po rozstrzygnięciu konkursu wnioski nie będą zwracane;

f) do wniosku nie należy załączać żadnych zbędnych, nie wymaganych dokumentów.

Wnioski należy przesłać pocztą na adres:

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica,

Wnioski o dotacje, które spełnią wymogi formalne, merytorycznie oceni Grupa Doradcza Ekspertów Programu ENGLISH TEACHING. Lista dotowanych zostanie zamieszczona na stronie Programu do 20 marca 2008 i 20 sierpnia 2008.

Zasady i warunki przyznania dotacji oraz niezbędne formularze dostępne są na stronie www.englishteaching.pl


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Katarzyna Wasilewska
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino