Dzisiaj jest środa, 19 grudnia 2018 roku. Imieniny: Urbana i Dariusza.
PROJEKTY UE
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Urząd Marszałkowski: konkurs ofert nr 1/2008 dla organizacji pozarządowych

2008-01-02 11:07:21

Uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl (zakładka dla organizacji pozarządowych) zostało zamieszczone zestawienie otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008.

Na wskazanej stronie można znaleźć i zapoznać sie m.in. z procedurami zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu województwa, instrukcją wypełniania ofert, drukiem korekty i umowy. Na stronie województwa dostępne są również druki formularzy, które obowiązują oferentów w bieżącym roku.

Poniżej zestawienie konkursów, które Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego planuje ogłosić w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego na rok 2008.


1. „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego - ogłoszony 29.12.2007; pul;a środków -1 500 000,00; osoba do kontaktu-Marzanna Olszewska 056/ 62 18 500.

2.„Organizacja imprez sportowych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, w tym Mistrzostw Polski, Mistrzostw Województwa i zawodów o randze międzynarodowej”

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki - Biuro Sportu; I połowa stycznia; 600 000,00; Adam Białek 056/62 18 522, Adam Motławski 056/62 18 509.

3.„Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, w tym kadry młodzika”

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki – Biuro Sportu, I połowa lutego; 600 000,00; Adam Białek 056/ 62 18 522, Adam Motławski 056/62 18 509.

4.„Wspieranie turystyki”

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki; II połowa stycznia; 200 000,00; Maja Nakonowska 056/6218399.

5.„Wspieranie nauki”

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki; I połowa stycznia; 100 000,00; Jarosław Przybył 056/6218207.

6.„Wspieranie edukacji, oświaty i wychowania”

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki; I połowa stycznia; 50 000,00; Jarosław Przybył 056/6218207.

7.„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Departament Administracji; przełom stycznia/lutego;

100 000,00; Sławomir Szczepankiewicz 056/6218256.

8.„Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka”

Departament Spraw Społecznych – Biuro Pełnomocnika Zarządu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień; II połowa stycznia; 250 000,00;Katarzyna Bering,Agnieszka Szpejna,Rita Załucka 056/6122824.

9.„Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim”

Departament Spraw Społecznych – Biuro Pełnomocnika Zarządu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień; II połowa stycznia; 250 000,00; Katarzyna Bering, Agnieszka Szpejna,Rita Załucka 056/6122824.

10.„Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień"

Departament Spraw Społecznych – Biuro Pełnomocnika Zarządu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień; II połowa stycznia; 50 000,00;Katarzyna Bering, Agnieszka Szpejna,Rita Załucka 056/6122824.

11.„Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z ubogich rodzin podczas wakacji letnich”

Departament Spraw Społecznych;luty; 250 000,00; Elżbieta Opiłowska 056/6122811.

12.Zadania z zakresu opieki paliatywnej

Departament Spraw Społecznych; II połowa stycznia;300.000,00; Elżbieta Opiłowska 056/6122811.

13.Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich – Granty - Lider

Departament Polityki Regionalnej Wydział zarządzania PROW; marzec 2008; 200 000,00; Jacek Kukowski 056/6561173.

Razem pula środków na zadania publiczne zlecane w trybie ustawy o pożytku publicznym na rok 2008 -4.450.000,00.

Stan na dzień 29.12.2007 r.

Przygotowała: Ewa Głodowska-Morawska - Pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Informuję także, iż Zarząd Województwa uchwałą nr 86/1125/07 ogłosił otwarty konkurs ofert nr 1/2008 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie kultury w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. "Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego. Termin składania ofert upływa 1 lutego 2008 r. Więcej informacji na stronie www.kujawsko-pomorskie.plźródło: inf. własna
nadesłał(a): Katarzyna Wasilewska
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino