Dzisiaj jest czwartek, 12 grudnia 2019 roku. Imieniny: Dagmary i Adelajdy.
NFOŚiGW
Usuwanie folii
POCZTÓWKA Z MOGILNA
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Stowarzyszenie Artystyczne Magazyn Zbożowy GS prosi o wsparcie

2016-11-08 09:45:35

Na ręce burmistrza Mogilna wpłynęła prośba od członków Stowarzyszenia Artystycznego Magazyn Zbożowy GS o publikację apelu w sprawie budynku przy ul. Magazynowej w Mogilnie. Poniżej zamieszczamy treść tego pisma.


Apel społeczny

Mogilno 2 listopada 2016 r.


Zwracamy się o ponowne rozpatrzenie przez Radę Miejską w Mogilnie podjęcia uchwały w sprawie zakupu wytyczonej działki, na której znajduje się budynek Magazynu Zbożowego GS przy ulicy Magazynowej w Mogilnie.

Budynek ma wartość historyczną i kulturową dla społeczności Mogilna. W 2005 r. został odkryty i użytkowany za zgodą właściciela, czyli Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Mogilnie, przez grupę ludzi, którzy stworzyli Stowarzyszenie Artystyczne Magazyn Zbożowy GS dla ratowania budynku przed zniszczeniem i rozbiórką.

Budynek ten stał się pewnego rodzaju symbolem i miejscem realizacji niezależnych działań artystycznych, warsztatowych i edukacyjnych. Okazało się, że wszystkie imprezy muzyczne, plastyczne, teatralne, literackie i filmowe zostały zauważone przez mieszkańców – szczególnie młodzież oraz władze samorządowe miasta. Łączył działalność własną i szeroką koncepcję uzupełniania wartości kulturowych oraz tradycji lokalnych, inicjatyw społecznych i aktywności na rzecz promowania idei „małej ojczyzny” - ziemi mogileńskiej. Podczas tej działalności Magazyn wypracował sobie markę, która została zauważona i zaakceptowana na mapie kulturalnej całej Polski przez zespoły muzyczne i teatralne oraz indywidualnych twórców. Magazyn stał się miejscem przeglądu sceny muzycznej (odbyły się 54 koncerty), teatralnej (ponad 40 spektakli i wydarzeń parateatralnych) oraz plastycznej (pokazy filmowe, wystawy, spotkania, projekty multimedialne i inne).

W tym miejscu rodziła się współpraca z różnymi organizacjami lokalnymi i pozarządowymi. Obecnie w ramach powstającego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mogilno budynek Magazynu wraz z jego otoczeniem stał się miejscem doskonale wpisującym się w ideę powstania tam Centrum Aktywności Lokalnej. Stałby się miejscem łączenia działań i potrzeb organizacji sołeckich, gminnych i miejskich (np. Koła Gospodyń Wiejskich, Klubów Sołeckich, organizacji seniorskich i młodzieżowych). Mógłby być miejscem spotkań oraz imprez środowiskowych między innymi dla mieszkańców zachodniej części miasta. Spełniałby również rolę nowej przestrzeni dla realizowania zadań kulturalnych Mogileńskiego Domu Kultury.

Byłoby to również miejsce dla realizacji zadań szkoleniowych i aktywizacji zawodowych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i indywidualnymi przedsiębiorcami. Zakup i adaptacja obiektu Magazynu na cele kulturalno - społeczne doskonale wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Mogilno, przy założeniu, że z dużą szansą zadanie to zostanie zrealizowane z pozabudżetowych środków finansowych.


Inicjator Apelu Społecznego:

W imieniu Stowarzyszenia Artystycznego Magazyn Zbożowy GS

Witold Pochylski, Mariusz Lizuraj, Marcin Stelmasik


Listę podpiszesz w:

Holu kina Wawrzyn ul. Wawrzyniaka 1

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 602 388 941
źródło: nadesłano
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino