Dzisiaj jest czwartek, 15 listopada 2018 roku. Imieniny: Alberta i Leopolda.
PROJEKTY UE
SESJA - TRANSMISJA
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Konkurs Pięknego Czytania "W pustyni i w puszczy"

2016-05-19 15:02:37

W związku z ustanowieniem roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 3 w Mogilnie oraz Kołem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Mogilnie organizuje Konkurs Pięknego Czytania fragmentów książki H. Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”.


Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z gminy Mogilno wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych.


Celem konkursu jest m.in. kształtowanie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu, promowanie czytania, pokonywanie tremy, nieśmiałości w wystąpieniach publicznych.


Zasady konkursu:

Etap I - wewnątrzszkolny

- Każda szkoła zgłasza łącznie 3 swoich uczestników wyłonionych w eliminacjach określonych według własnych zasad.

- Nad prawidłowym przebiegiem konkursu (eliminacji) czuwa nauczyciel bibliotekarz

lub nauczyciel polonista.

- Uczestników należy zgłosić do finału w ustalonym terminie podanym w dalszej części regulaminu.


Etap II – Finał konkursu:

- Uczestników oceniać będzie wytypowana przez Organizatora komisja konkursowa.

- Finaliści konkursu – występują przed jury w kolejności alfabetycznej -

losują fragment książki "W pustyni i w puszczy", który prezentują po krótkim przygotowaniu. Po upływie wyznaczonego czasu komisja zabiera wszystkie teksty.

Czas wystąpienia konkursowego 3 minuty.

Podczas czytania ocenie podlegać będzie :

- płynność i bezbłędność czytania,

- wyrazistość i dykcja,

- interpretacja czytanego tekstu,

- radzenie sobie z tremą

Za każdą w/w kategorię uczestnik może uzyskać od 1 do 5 punktów.


Suma zdobytych punktów wyłoni zwycięzcę konkursu.

W sytuacji zdobycia tej samej liczby punktów przez uczestników konkursu, decyduje dodatkowe losowanie fragmentu tekstu i zaprezentowanie przed jury według zasad przedstawionych wyżej.


W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody. Wszyscy uczestnicy Konkursu Pięknego Czytania otrzymają dyplomy.


Termin konkursu

Finał Konkursu Pięknego Czytania fragmentów książki H. Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy” odbędzie się: 7 czerwca (wtorek), godzina 9.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w czytelni ul. G. Narutowicza 1.


Zgłoszenia uczestników przyjmowane są w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Oddział dla Dzieci ul. Plac Wolności 22 (Aleje) do 31 maja 2016r.


Regulamin konkursu będzie dostępny na stronach internetowych :

www.mbp.mogilno.pl

www.mogilno.pl

www.sp3mogilno.pl


Informacje o konkursie można uzyskać w:

Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. G. Narutowicza 1, tel. (52) 318-55-08, ul. Plac Wolności 22 (Aleje), tel. (52) 315-25-94

Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Kopernika w Mogilnie, tel. 519-351-384, w godzinach ich pracy


Załączniki:

1. Karta zgłoszeniowa

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu


źródło: nadesłano
nadesłał(a): MBP w Mogilnie
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino