Dzisiaj jest sobota, 20 października 2018 roku. Imieniny: Ireny i Kleopatry.
PROJEKTY UE
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Konkurs fotograficzny

2016-03-16 10:55:07

Regulamin Powiatowego konkursu fotograficznego “Tu powstała Polska – Szlak Piastowski - najdawniejsze zabytki regionu w obiektywie”.TEMAT KONKURSU

"Tu powstała Polska – Szlak Piastowski - najdawniejsze zabytki regionu w obiektywie".


ORGANIZATOR


Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie.


CELE KONKURSU


1. Zwrócenie uwagi młodzieży na otaczający ją świat i zachęcenie do spojrzenia na najstarsze zabytki najbliższej okolicy poprzez obiektyw aparatu.

2. Zainteresowanie młodzieży zabytkami Szlaku Piastowskiego.

3. Zwrócenie uwagi na doniosłe znaczenie regionu w najdawniejszej historii Polski.

4. Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i zainteresowania młodzieży historią regionu i Polski.

5. Zwrócenie uwagi na związek między kulturą i historią Polski z tradycją i kulturą chrześcijańską.


WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Mogą w nim uczestniczyć osoby indywidualne oraz reprezentanci szkół – wyłącznie autorzy nadesłanych prac. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem, że osoba nadsyłająca jest ich autorem.

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy fotografie. Zgłoszone fotografie mogą stanowić cykl.

3. Załącznik 1 zawiera mapkę oraz listę proponowanych obiektów, lecz nie jest obligatoryjny. Uczestnicy konkursu mogą fotografować inne obiekty należące do Szlaku Piastowskiego.

4. Nadesłane prace wykonane metodą tradycyjną lub cyfrową powinny być wykonane przez uczestnika konkursu. Prace biorące udział w konkursie nie mogły być wcześniej nagradzane w innym konkursie fotograficznym.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i wystawiania nadesłanych prac z podaniem nazwiska autora.

6. Prace powinny być przekazane organizatorowi w wersji tradycyjnej (analogowej) w formacie A4 (21x29,7) i elektronicznej na płycie CD/DVD. Fotografie w formacie JPG w rozdzielczości 300 dpi. Każdą pracę i płytę należy opatrzyć wymyślonym przez autora hasłem (nie nazwiskiem autora). Powtórzenie identycznego hasła w metryczce pracy umożliwi identyfikację autora po otwarciu koperty z jego danymi.

7. W zaklejonej kopercie wraz z pracami należy dostarczyć kartę zgłoszenia (zał. 2) oraz metryczkę każdej pracy z hasłem identycznym jak na pracy konkursowej (zał.3 ).

8. Termin doręczenia prac upływa 17.05.2016 r.

9. Termin ogłoszenia wyników upływa 30.05.2016 r.

10. Nadesłane zdjęcia i płyty nie podlegają zwrotowi.

11. Termin wręczenia nagród i wystawy pokonkursowej zostanie przekazany uczestnikom pocztą elektroniczną i umieszczony na stronie organizatora.


PODZIAŁ NAGRÓD


Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora. Przewidziano przyznanie nagród rzeczowych oraz także dyplomów i wyróżnień.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Prace bez karty zgłoszeniowej, niezgodne z regulaminem, zniszczone , nieopisane, przekazane po terminie nie będą brane pod uwagę.

2. Prace przekazane na konkurs przechodzą na własność organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników i ich publikacji w mediach w celach promocji konkursu.

4. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu i terminie rozdania nagród telefonicznie oraz pocztą elektroniczną.

5. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez autorów a w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.

6. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu.

7. Na uroczystość rozdania nagród uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt i odpowiedzialność.

8. Prace należy nadesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie ul. Narutowicza 1


19871_t.jpg


REGULAMIN DO POBRANIA


źródło: nadesłano
nadesłał(a): MBP w Mogilnie
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino