Dzisiaj jest wtorek, 2 marca 2021 roku. Imieniny: Heleny i Pawła.
Unia Europejska
Szczepienia-COVID-19
1 % podatku
KWIECISZEWO BOISKO
SPIS 2021
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

XXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie

2021-02-19 08:42:22

W środę, 24 lutego 2021 r. o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie, ul. Rynek 8 odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Mogilnie.Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie burmistrza z okresu międzysesyjnego.

5. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2021.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2021 – 2033.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów znajdujących się na placu zlokalizowanym na działce 111 i 112 obręb Wszedzień Gmina Mogilno.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finasowanie planowanego deficytu budżetu roku 2021 z przeznaczeniem na zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu Dzienny Dom Pobytu „Radość Życia – II edycja, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wspólnie z Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Poznańskiej, gmina Mogilno.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Polnej, gmina Mogilno.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Polnej

i ul. Powstańców Wielkopolskich, gmina Mogilno.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. / część działki nr 508/6/

17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. / nr 84/18/

18. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rok.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mogilnie na rok 2021.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mogilnie na rok 2021.

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mogilnie na rok 2021.

22. Plan pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej na 2021 r.

23. Plan pracy Mogileńskiej Rady Seniorów na 2021 r.

24. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mogilnie za 2020 r.

25. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mogilnie za 2020 r.

26. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej w Mogilnie za 2020 r.

27. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w 2020 r.

28. Przyjęcie gminnego kalendarza uroczystości w 2021 r.

29. Wolne głosy.

30. Zakończenie.źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino