Dzisiaj jest środa, 27 stycznia 2021 roku. Imieniny: Jana i Przybysława.
Unia Europejska
Szczepienia-COVID-19
KWIECISZEWO BOISKO
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Magazyn zbożowy GS z dofinansowaniem

2020-07-28 09:33:47

Gmina Mogilno uzyskała dofinansowanie do projektu pn. „Przystosowanie Magazynu Zbożowego w Mogilnie do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej 6: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.2: Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.


Celem głównym projektu jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji na terenie miasta Mogilno. Główny cel realizacji projektu zostanie osiągnięty poprzez doprowadzenie istniejącej infrastruktury budynku Magazynu Zbożowego do stanu, w którym będzie możliwe realizowanie działań odpowiadających na zdiagnozowane na tym obszarze problemy.

Zdiagnozowane problemy to: obecna infrastruktura jest niewystarczająca do zaspokojenia potrzeb i efektywnej redukcji zdiagnozowanych problemów; brak wystarczającej wielkości wyposażonego miejsca do działań aktywizujących mieszkańców; mała aktywność i integracja społeczna mieszkańców; niewystarczalność ekonomiczna ludności i gospodarstw domowych; starzejące się społeczeństwo; zakłócanie bezpieczeństwa funkcjonowania rodzin i porządku publicznego.


Wskaźnikami realizacji celów projektu są:


Wskaźnik produktu: liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanym obszarze – 1 szt.; powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,12 ha. Wskaźnik rezultatu: liczba osób korzystających z wybudowanych/wyremontowanych budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich – 500 osób; liczba osób korzystających z rewitalizowanych obszarów bądź utworzonej/rekultywowanej przestrzeni w miastach – 4 500 osób; wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 2 EPC.

Całkowita wartość projektu: 5 077 449,89 zł. Dofinansowanie z UE – 2 705 031,72 zł. Dofinansowanie z Budżetu Państwa – 507 744,98 zł.


30056_t.jpg

źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino