Dzisiaj jest niedziela, 24 marca 2019 roku. Imieniny: Marka i Gabriela.
PROJEKTY UE
WYBORY 2019
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

MSWiA: "Przeciwdziałanie radykalizacji zachowań dzieci i młodzieży"

2008-02-14 12:51:00

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: "Przeciwdziałanie radykalizacji zachowań dzieci i młodzieży".

Zadanie dotyczy:

- prowadzenia akcji i kampanii promujących właściwe postawy zgodne z prawem i normami społecznymi,

- realizacji przedsięwzięć służących do stworzenia w środowisku młodzieżowym skutecznych mechanizmów obrony i sprzeciwu wobec takich negatywnych zjawisk jak przemoc, alkoholizm, narkomania,

- włączania dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej w działania mające na celu rozwiązywanie ich problemów (np. pomoc dzieciom, które pozostały bez opieki na skutek wyjazdu rodziców za granicę w celach zarobkowych – problem Eurosieroctwa),

- rozwijania wolontariatu młodzieżowego oraz prowadzenia szkoleń liderów młodzieżowych, którzy będą działać na rzecz swojego środowiska lokalnego,

- organizowania i propagowania atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, szczególnie kierowanie tego rodzaju oferty do dzieci i młodzieży z grup ryzyka,

- kreowania właściwych postaw uczestnika imprez masowych (m.in. budowanie przyjaznego podejścia do innych niż własny klubów sportowych, propagowanie właściwego modelu kibica - przeciwwagi dla chuligana),

- wzmacnianie i kształtowania wśród młodych ludzi tolerancji etnicznej i religijnej.

Zadanie to obejmuje działania mające na celu kształtowanie właściwych postaw społecznych, zmniejszania skali negatywnych zachowań. Realizacja zadania powinna przyczyniać się do zacieśniania współpracy różnych podmiotów działających na rzecz dzieci i młodzieży zwłaszcza na poziomie lokalnym oraz wypracowania skutecznych mechanizmów służących ograniczaniu negatywnych zjawisk występujących wśród młodych ludzi.


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację ww. zadanie przewiduje kwotę w wysokości 100 000 zł.

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

Zadanie ma zostać zrealizowane na rzecz dzieci i młodzieży w terminie do dnia 31 grudnia 2008 roku od dnia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Oferty należy składać do dnia 13 marca 2008 roku na adres: Departament Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Przeciwdziałanie radykalizacji zachowań dzieci i młodzieży”.


Więcej informacji na stronie www.mswia.gov.pl


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Katarzyna Wasilewska
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino