Dzisiaj jest piątek, 22 lutego 2019 roku. Imieniny: Marty i Małgorzaty.
PROJEKTY UE
System Ostrzegania
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Starostwo Powiatowe w Mogilnie: konkurs ofert

2008-02-14 11:41:35

Uprzejmie informuję, iż Zarząd Powiatu w Mogilnie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2008 r. zadań publicznych powiatu mogileńskiego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu.

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wspierane będą projekty mające na celu:

1. edukację kulturalną i artystyczną,

2. popularyzację różnych dziedzin sztuki oraz wiedzy na temat sztuki, tradycji i dziedzictwa kulturowego,

3. podejmowanie inicjatyw kulturalnych o charakterze lokalnym.

Zaplanowana kwota wsparcia - 9000 zł.

W zakresie kultury fizycznej i sportu wspierane będą projekty mające na celu:

1. organizację imprez sportowo-rekreacyjnych,

2. organizację zawodów sportowych,

3. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,

4. upowszechnianie i promocję kultury fizycznej.

Kwota na realizację powyższego zadania - 7500 zł.

Oferty należy składać do 17 marca 2008 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Narutowicza 1 lub przesłać pocztą. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do starostwa lub stempla pocztowego.

Szczegóły dotyczące konkursu (ogłoszenie o konkursie, instrukcja wypełniania ofert, kryteria brane pod uwagę przy rozpatrywaniu ofert) znajdują się na stronie www.starostwo.mogilno.bip.net.pl w dziale „Starostwo” zakładka „Otwarte konkursy ofert 2008”.źródło: inf. własna
nadesłał(a): Katarzyna Wasilewska
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino