Dzisiaj jest wtorek, 23 kwietnia 2019 roku. Imieniny: Jerzego i Wojciecha.
PROJEKTY UE
WYBORY 2019
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Zawiadomienie o sesji rady miejskiej

2018-09-06 15:17:36

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) przewodnicząca RM zwołuje 12 września 2018 r. (środa) o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie ul. Rynek 8 L sesję Rady Miejskiej w Mogilnie.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XLVIII i XLIX sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie burmistrza z okresu międzysesyjnego.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o złożonych na XLVIII sesji Rady Miejskiej interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2018 – 2033.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów znajdujących się na placu zlokalizowanym na działce 111 i 112 obręb Wszedzień Gmina Mogilno.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Mogilno.

13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Mogilno odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Mogilno.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Mogilno nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.

16. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mogilno za pierwsze półrocze 2018 r.

17. Informacja na temat gminnych inwestycji w 2017 r. i pierwszym półroczu 2018 r.

18. Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych MPGK sp. z o. o.

19. Informacja nt. realizacji usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno.

20. Informacja na temat funkcjonowania obiektów sportowych zarządzanych przez Mogilno Sport sp. z o. o.

21. Wolne głosy.

22. Zakończenie.źródło: inf. własna
nadesłał(a): Biuro Rady Miejskiej
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino