Dzisiaj jest niedziela, 24 marca 2019 roku. Imieniny: Marka i Gabriela.
PROJEKTY UE
WYBORY 2019
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Mogilnie

2018-06-14 15:04:06

Informujemy, iż na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie zwołuje na 20 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 9.00, w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie, ul. Rynek 8, XLVIII sesję rady miejskiej.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XLIV, XLV, XLVI i XLVII sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie burmistrza z okresu międzysesyjnego.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o złożonych na XLIV sesji Rady Miejskiej interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017

i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mogilno na 2017 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mogilna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Mogilno na 2017 rok:

- sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu Gminy Mogilno na rok 2017,

- sprawozdanie finansowe za rok 2017,

- informacja o stanie mienia Gminy Mogilno,

- uchwała nr 13/S/2018 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie: wyrażenia opinii o

przedłożonym przez Burmistrza Mogilna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy

Mogilno za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia,

- stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi

Mogilna na 2017 r.,

- uchwała nr 17/Kr/2018 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Bydgoszczy z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie: opinii o wniosku Komisji

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mogilnie w sprawie absolutorium dla Burmistrza

Mogilna z wykonania budżetu za 2017 r.

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mogilna z tytułu

wykonania budżetu gminy Mogilno na 2017 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2018-2035.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego udziałów w prawie własności nieruchomości.

13. Projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

14. Informacja nt. realizacji usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na

terenie Gminy Mogilno.

15. Plan pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mogilnie na lata 2017-2018.

16. Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w 2017 r.

17. Sprawozdanie z realizacji zadań zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie za 2017 r.

18. Informacja na temat inwestycji drogowych w gminie Mogilno w 2017 r. i pierwszym półroczu 2018 r.

19. Informacja dotycząca przygotowania obiektów sportowych i rekreacyjnych na okres wakacyjny 2018 r.

20. Wolne głosy.

21. Zakończenie.


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino