Dzisiaj jest niedziela, 24 marca 2019 roku. Imieniny: Marka i Gabriela.
PROJEKTY UE
WYBORY 2019
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Informacja o posiedzeniach komisji rady miejskiej

2018-06-14 14:58:55

Informujemy, że przewodniczący komisji Rady Miejskiej w Mogilnie zwołali posiedzenia swoich komisji na 18 czerwca br. w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie.


Godziny posiedzeń:

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej - godzina 11 : 00

Komisja Budżetu i Finansów - godzina 11 : 00

Komisja Rewizyjna - godzina 11 : 00

Komisja Społeczna - godzina 13 : 30

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - godzina 13 : 30

Porządek obrad komisji Rady Miejskiej:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Zapytania i wnioski.

4. Omówienie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mogilno na 2017 rok.

5. Omówienie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mogilna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Mogilno na 2017 rok.

6. Omówienie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018.

7. Omówienie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2018-2035.

8. Omówienie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.

9. Omówienie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego udziałów w prawie własności nieruchomości.

10. Omówienie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

11. Informacja nt. realizacji usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno.

12. Plan pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mogilnie na lata 2017-2018.

13. Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w 2017 r.

14. Sprawozdanie z realizacji zadań zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie za 2017 r.

15. Informacja na temat inwestycji drogowych w gminie Mogilno w 2017 r. i pierwszym półroczu 2018 r.

16. Informacja dotycząca przygotowania obiektów sportowych i rekreacyjnych na okres wakacyjny 2018 r.

17. Zakończenie.


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino