Dzisiaj jest niedziela, 24 marca 2019 roku. Imieniny: Marka i Gabriela.
PROJEKTY UE
WYBORY 2019
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Konkurs na stanowisko pracy: specjalista ds. administracji

2018-04-16 12:34:32

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego z siedzibą w Mogilnie ogłasza konkurs na stanowisko pracy: specjalista ds. administracji.


Wymagane kwalifikacje i umiejętności:

1) min. wyższe,

2) min. 2 lata doświadczenia zawodowego,

3) znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń związanych z programowaniem środków,

4) dyspozycyjność,

5) bardzo dobra organizacja pracy,

6) prawo jazdy kat. B oraz własne auto.


Dodatkowe pożądane kwalifikacje i umiejętności:

1) doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z środków UE,

2) doświadczenie w zakresie administracji lub finansów/rachunkowości.


Forma i wymiar czasu pracy: umowa o pracę na cały etat.


Termin rozpoczęcia pracy – od 1 maja 2018 r.


Zarys zakresu obowiązków:

1) prowadzenie bieżącej pracy biura,

2) prowadzenie ewidencji korespondencji,

3) prowadzenie kasy gotówkowej,

4) prowadzenie rejestru delegacji,

5) przygotowanie materiałów na spotkania, szkolenia oraz posiedzenia organów Stowarzyszenia,

6) prowadzenie dokumentacji organów Stowarzyszenia,

7) terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i należytą starannością,

8) prowadzenie dokumentacji składek członkowskich,

9) prowadzenie rachunków bankowych,

10) systematyczne czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania przyjętego budżetu,

11) należyte przygotowanie, opisanie i zabezpieczenie dokumentacji księgowej,

12) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

13) sporządzanie umów,

14) wykonywanie obowiązków sprawozdawczych,

15) sporządzanie pism i wniosków związanych z działalnością Stowarzyszenia,

16) sporządzanie wniosków o płatność i innej wymaganej dokumentacji,

17) pomoc w organizacji i przeprowadzaniu naborów wniosków oraz oceny wniosków złożonych w ramach naborów w tym kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskania oraz rozliczenia w ramach LGD (w razie potrzeby),

18) pomoc w zakresie monitoringu realizacji strategii,

19) prowadzenie archiwum Stowarzyszenia,

20) zaopatrzenie biura w materiały biurowe,

21) sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzania jego konserwacji lub naprawy,

22) kontakt z instytucją wdrażającą w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,

23) planowanie i realizacja projektów współpracy,

24) realizacja innych zadań zleconych przez kierownika biura.


Kandydat zobowiązany jest złożyć:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie oraz staż pracy,

4) oświadczenie kandydata o pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych (oświadczenie napisane przez kandydata),

5) oświadczenie kandydata o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne (oświadczenie napisane przez kandydata),

6) inne dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i umiejętności.


Miejsce składania ofert:

Dokumenty należy dostarczyć na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego,

ul. Ogrodowa 10, 88-300 Mogilno, pok. 111, I piętro.

do dnia: 20 kwietnia 2018 r.


Biuro czynne codziennie od 7.30 do 15.30.


źródło: nadesłano
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino