Dzisiaj jest niedziela, 24 marca 2019 roku. Imieniny: Marka i Gabriela.
PROJEKTY UE
WYBORY 2019
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Konkurs na stanowisko pracy: kierownik biura

2018-04-16 12:29:46

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego z siedzibą w Mogilnie ogłasza konkurs na stanowisko pracy: kierownik biura.


Wymagane kwalifikacje i umiejętności:

1) min. wyższe (preferowane w zakresie zarządzania projektami)

2) min. 5 lata doświadczenia zawodowego,

3) znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń związanych z programowaniem środków,

4) dyspozycyjność,

5) wysoka kultura osobista,

6) bardzo dobra organizacja pracy,

7) prawo jazdy kat. B oraz własne auto.


Dodatkowe pożądane kwalifikacje i umiejętności:

1) doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z środków UE,

2) doświadczenie w prowadzeniu spotkań i szkoleń,

3) znajomość języka obcego (angielski, niemiecki lub francuski) w stopniu komunikatywnym.


Forma i wymiar czasu pracy: umowa o pracę na cały etat.


Termin rozpoczęcia pracy – od 1 maja 2018 r.


Zarys zakresu obowiązków:

1) sprawowanie pieczy nad majątkiem i sprawami Stowarzyszenia w ramach jego umocowania,

2) nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem środków finansowych i pozostałych składników majątkowych,

3) odpowiedzialność za prawidłowe zarządzanie sprawami Stowarzyszenia, w tym nadzór nad działalnością biura Stowarzyszenia,

4) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia, w tym realizacja zadań określonych przez Zarząd,

5) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia, nadzór nad obsługą organów Stowarzyszenia, nadzór nad gromadzeniem i udostępnianiem informacji i dokumentacji z zakresu działalności Stowarzyszenia,

6) nadzór nad monitoringiem realizacji celów strategii,

7) prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

8) opracowywanie projektów zmian w dokumentacji Stowarzyszenia z konsultacji z przedstawicielami organów Stowarzyszenia,

9) poszukiwanie możliwości oraz przygotowywanie wniosków dla Zarządu w zakresie pozyskania dofinansowania na realizację celów Stowarzyszenia,

10) przygotowywanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i spotkań informacyjnych,

11) monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE,

12) przygotowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby realizacji projektów,

13) doradztwo dla mieszkańców terenu działania LGD,

14) opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych,

15) nawiązywanie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w uzgodnieniu z Zarządem,

16) udział w różnego rodzaju spotkaniach, posiedzeniach, konferencjach, szkoleniach i uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

17) inne powierzone przez Zarząd.


Kandydat zobowiązany jest złożyć:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie oraz staż pracy,

4) oświadczenie kandydata o pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych (oświadczenie napisane przez kandydata),

5) oświadczenie kandydata o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne (oświadczenie napisane przez kandydata),

6) inne dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i umiejętności.


Miejsce składania ofert:

Dokumenty należy dostarczyć na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego,

ul. Ogrodowa 10, 88-300 Mogilno, pok. 111, I piętro.

do dnia: 20 kwietnia 2018 r.


Biuro czynne codziennie od 7.30 do 15.30.źródło: nadesłano
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino