Dzisiaj jest piątek, 14 grudnia 2018 roku. Imieniny: Alfreda i Izydora.
PROJEKTY UE
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Posiedzenia komisji RM w Mogilnie

2018-02-22 13:41:01

Informujemy, że przewodniczący komisji Rady Miejskiej w Mogilnie zwołali posiedzenia swoich komisji na poniedziałek, 26 lutego 2018 br. w sali 104 Urzędu Miejskiego w Mogilnie.Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej - godzina 11 : 00

Komisja Budżetu i Finansów - godzina 11 : 00

Komisja Rewizyjna - godzina 11 : 00

Komisja Społeczna - godzina 13 : 30

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - godzina 13 : 30


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia;

2. Ustalenie porządku obrad;

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Mogilnie z 15 stycznia 2018 r.

4. Zapytania i wnioski;

5. Omówienie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018;

6. Omówienie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2018 – 2035;

7. Omówienie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mogileńskiego na sporządzenie dokumentacji technicznej zadania pn. : „Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426C Mogilno-Strzelce z drogą gminną (z obwodnicą Mogilna)”;

8. Omówienie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych”;

9. Omówienie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste;

10. Omówienie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mogilnie za 2017 r.;

12. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej w Mogilnie za 2017 r.;

- Komisji Budżetu i Finansów,

- Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej,

- Komisji Społecznej,

- Komisji Oświaty Kultury i Sportu.

13. Informacja na temat działań podejmowanych przez gminę w sprawie rządowego programu „Mieszkanie+”;

14. Informacja nt. realizacji usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno;

15. Sprawozdanie z realizacji zadań Prokuratury Rejonowej w Mogilnie w 2017 r. i osiągniętych wynikach;

16. Zakończenie.


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino