Dzisiaj jest środa, 20 marca 2019 roku. Imieniny: Eufemii i Klaudii.
PROJEKTY UE
WYBORY 2019
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

XLI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie

2018-02-22 13:34:32

W środę, 28 lutego 2018 r. o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie, ul. Rynek 8 odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Mogilnie.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie burmistrza z okresu międzysesyjnego.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o złożonych na XL sesji Rady Miejskiej interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2018 – 2035.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mogileńskiego na sporządzenie dokumentacji technicznej zadania pn. : „Przebudowa skrzyżowania zwykłego na rondo drogi powiatowej nr 2426C Mogilno-Strzelce z drogą gminną (z obwodnicą Mogilna)”

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mogilnie za 2017 r.

14. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej w Mogilnie za 2017 r. :

- Komisji Budżetu i Finansów,

- Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej,

- Komisji Społecznej,

- Komisji Oświaty Kultury i Sportu.

15. Informacja na temat działań podejmowanych przez gminę w sprawie rządowego

programu „Mieszkanie+”

16. Informacja nt. realizacji usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na

terenie Gminy Mogilno.

17. Sprawozdanie z realizacji zadań Prokuratury Rejonowej w Mogilnie w 2017 r.

i osiągniętych wynikach.

18. Wolne głosy.

19. Zakończenie.

źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino