Dzisiaj jest poniedziałek, 17 grudnia 2018 roku. Imieniny: Olimpii i Łazarza.
PROJEKTY UE
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Mogilnie

2018-01-12 15:21:59

15 stycznia br. w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie odbędą się posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Mogilnie.Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej - godzina 11 : 00

Komisja Budżetu i Finansów - godzina 11 : 00

Komisja Rewizyjna - godzina 11 : 00

Komisja Społeczna - godzina 13 : 30

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - godzina 13 : 30


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia;

2. Ustalenie porządku obrad;

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Mogilnie z 18 grudnia 2017 r.

4. Zapytania i wnioski;

5. Omówienie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018;

6. Omówienie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2018 – 2035;

7. Omówienie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku;

8. Omówienie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mogileńskiemu

z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej

w Strzelnie;

9. Omówienie uchwały w sprawie ustalenia specjalności kształcenia objętych dofinansowaniem oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie nauczycieli

w roku 2018;

10. Omówienie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

w Mogilnie na rok 2018;

11. Omówienie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej

w Mogilnie na rok 2018;

12. Omówienie uchwały w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mogilnie;

13. Omówienie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilno;

14. Omówienie gminnego kalendarza uroczystości w 2018 r.;

15. Zakończenie.


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino