Dzisiaj jest środa, 16 stycznia 2019 roku. Imieniny: Marcelego i Włodzimierza.
PROJEKTY UE
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Zawiadomienie o XXXIX sesji rady miejskiej

2017-12-15 14:30:21

Informujemy, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875 i poz. 2232) przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie zwołała na 20 grudnia 2017 (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie, ul. Rynek 8, XXXIX sesję rady miejskiej.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie burmistrza z okresu międzysesyjnego.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o złożonych na XXXVII sesji Rady Miejskiej interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2017 – 2035.

9. Procedura uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2018.

 wystąpienie burmistrza Mogilna w sprawie projektu budżetu Gminy Mogilno na rok 2018.

 odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi poprawkami,

 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,

 odczytanie opinii komisji stałych i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

w Mogilnie,

 dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

 głosowanie projektu uchwały budżetowej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata

2018 – 2035.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2017.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn w Mogilnie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Mogilnie na rok 2018.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chabsko położonej na terenie gminny Mogilno.

16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Żabienko.

17. Podjęcie uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno na rok 2018”.

18. Informacja nt. realizacji usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Mogilno.

19. Wolne głosy.

20. Zakończenie.


źródło: inf. własna
nadesłał(a): Biuro Rady Miejskiej
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino