Dzisiaj jest środa, 16 stycznia 2019 roku. Imieniny: Marcelego i Włodzimierza.
PROJEKTY UE
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Zawiadomienie o posiedzeniach komisji rady miejskiej

2017-12-14 11:58:23

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie informuje, że przewodniczący komisji rady miejskiej zwołali posiedzenia swoich komisji na dzień 18 grudnia br. w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie.


Godziny posiedzeń:


Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej - godzina 11 : 00

Komisja Budżetu i Finansów - godzina 11 : 00

Komisja Rewizyjna - godzina 11 : 00

Komisja Społeczna - godzina 13 : 30

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - godzina 13 : 30


Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia;

2. Ustalenie porządku obrad;

3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Mogilnie z 20 listopada i 6 grudnia 2017 r.

4. Zapytania i wnioski;

5. Omówienie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017;

6. Omówienie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2017 – 2035;

7. Omówienie procedury uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2018.

• wystąpienie burmistrza Mogilna w sprawie projektu budżetu Gminy Mogilno na rok 2018.

• odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi poprawkami,

• odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,

• odczytanie opinii komisji stałych i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mogilnie,

• dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

• głosowanie projektu uchwały budżetowej.

8. Omówienie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2018 – 2035;

9. Omówienie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakłady budżetowego na rok 2017;

10. Omówienie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności;

11. Omówienie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn w Mogilnie;

12. Omówienie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Mogilnie na rok 2018;

13. Omówienie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chabsko położonej na terenie gminny Mogilno;

14. Omówienie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Żabienko;

15. Omówienie uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno na rok 2018”;

16. Informacja nt. realizacji usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno;

17. Zakończenie.


źródło: nadesłano
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino